Preskocit navigáciu

Jakub BUILDING GUN


Výcvikový trenažér JAKUB BUILDING GUN predstavuje účelovo zostavený model budovy na nácvik a tréning reálnych činností vojenských, policajných a záchranárskych v budove, na budove a v okolí budovy. Vytvára optimálne predpoklady pre intenzívny, efektívny, bezpečný a atraktívny výcvik pri prijateľných ekonomických nákladoch v ekologicky neškodlivých podmienkach.

Výcvikový trenažér poskytuje organizačné a didaktické podmienky na aplikáciu:

- simulačného výcviku – výcviku špecialistov umožňujúceho dokonalé zvládnutie jednotlivých dielčich prvkov budovy (napr.: rôznych typov okien, dverí miestností apod.) a základné spôsoby mierenej a bojovej streľby na jednotlivé terče,
- situačného výcviku – výcviku špecialistov k zvládnutiu komplexných streleckých a taktických situácií jednotlivcami i skupinami (príprava akcie, uskutočnenie akcie, komunikácia, vzájomné istenie apod.),
- metodického výcviku – výcviku špecialistov s prejavmi názornosti, postupnosti, sústavnosti, kontrolovateľnosti a hodnotenia,
- bezpečného výcviku – výcviku špecialistov s vysokou mierou pasívnych a aktívnych bezpečnostných prvkov, najmä pri streleckých a lanových činnostiach.

Možnosti
Výcvikový trenažér je určený na výcvik týchto činností:

a) oblasť vojenských činností:
- priblíženie k budove,
- boj o budovu v okolí a vo vnútri objektu,
- obsadenie budovy zo zeme, z vody a zo vzduchu (výsadkom, zlanením),
- bojový, ženijný a chemický prieskum budovy,
- monitorovanie budovy,
- ostreľovanie budovy,
- použitie zbraní v budove, ostrú streľbu v priestore strelnice,
- získavanie zajatcov, ich stráženie a vypočúvanie,
- odmínovanie budovy,
- chemická a radiačná očista, deratizácia,
- obrana budovy,
- stráženie budovy hliadkovaním a paľbou,
- zriadenie VS a Check pointu mierových síl,
- boj príslušníkov mierových síl proti teroristom,
- kontrola obyvateľstva, zvládanie nepokojov,
- humanitárna pomoc a pod.
 
b) oblasť policajných činností:
- vniknutie do budovy zo zeme, z vody a výsadkom,
- prieskum budovy,
- boj v budove s použitím zbraní a boja zblízka,
- použitie imitačných a donucovacích prostriedkov,
- zaistenie kriminálnych a teroristických živlov,
- výsluchy,
- vyhľadávanie drog, zbraní a iných predmetov policajného a colného záujmu,
- kontrola obyvateľov,
- zabezpečovanie poriadku v okolí budovy a v budove,
- činnosti s policajnými psami, a pod.

c) oblasť záchranárskych činností:
- vonkajší prieskum budovy a vyhodnotenie situácie,
- vniknutie do budovy zo zeme, z vody a zo vzduchu a s pomocou požiarnej techniky,
- vnútorný prieskum budovy,
- hasenie požiaru,
- vyhľadanie ohrozených osôb v budove pri požiari,
- prvá pomoc v budove,
- evakuácia postihnutých osôb z budovy pri požiari,
- transport postihnutých osôb vozidlami a vrtuľníkmi,
- činnosti so záchranárskymi psami,
- výcvik obyvateľstva k sebazáchrane a vzájomnej pomoci v situáciách ohrozenia požiarom.

 

 

Názov Popis Stiahnuť
TTD - JAKUB BUILDING GUN [pdf] TTD - JAKUB BUILDING GUN [pdf] (126.75 kB)

foto 1foto 1foto 1foto 1 foto 2foto 2

 

 

 

Skočiť na menu


Share