Preskocit navigáciu

OREMLAND


OREMLAND – MOUT

Cvičisko OREMLAND – MOUT sa nachádza v centrálnej časti VP VO Lešť v blízkosti križovatky ciest Senohrad - Stará Huta – Riečky.


Súradnice GPS: 48.400354, 19.258802

Účel
OREMLAND-MOUT je komplexné taktické výcvikové cvičisko, ktoré je určené k precvičeniu taktických zručností manévrových jednotiek s bojovou technikou bez použitia ostrej munície.


Druh výcviku
Umožňuje vykonávať výcvik metódou nácvikov zručností a metódou taktických cvičení s využitím simulačných technológií.


Zariadenia cvičiska

Priestor je rozdelený do nasledovných základných sektorov:

1. Sektor výcviku útočných a obranných aktivít. (OREMLAND-STRONGPOINT).
je určený k precvičeniu koordinácie manévru a palieb jednotiek počas útočných a obranných aktivít. Sektor umožňuje výcvik v koordinácii činností s jednotkami bojovej podpory a bojových podporných služieb na prístupových cestách, ale aj v jeho hĺbke.

2. Sektor výcviku stabilizačných aktivít. (OREMLAND-SEARCH).
je určený k precvičeniu vojenských činností počas stabilizačných aktivít v zastavanom priestore. Komplexne však umožňuje pokračovať vo výcviku vedenia útočných a obranných aktivít zo sektoru výcviku útočných a obranných aktivít (OREMLAND-STRONGPOINT).

 

Terčový manéver
Pozor!  V priestore NIE JE možná streľba ostrou muníciou. Možnosť použiť cvičnú muníciu alebo tzv. Simunition ( typu FX, UTM..). Terčový manéver si stavia cvičiaca jednotka.


Počet strážnych
Priestor cvičiska je možné uzatvoriť na prístupových cestách závorami alebo protitankovými ježkami. Dôležité je zabezpečiť reguláciu premávky na hlavnej ceste pod Jakub Village, počas prechodu ťažkej techniky cez tzv. tankové priecestia.
STRELECKO-TAKTICKÁ VÝCVIKOVÁ USADLOSŤ „OREMLAND-KISHLAK“

Strelecko-taktická výcviková usadlosť „OREMLAND-KISHLAK“  sa nachádza v priestore sídliska DRUŽBA v severnej časti Výcvikového priestoru vojenského obvodu Lešť.

Súradnice GPS : 48.403316, 19.253171

Účel
Strelecko-taktická výcviková usadlosť „OREMLAND-KISHLAK“ je určená na výcvik vedenia boja v  priestoroch malej usadlosti na periférii mesta do stupňa účelového zoskupenia roty a plynule nadväzuje na výcvik v časti (OREMLAND-MOUT) .
Umožňuje precvičenie koordinácie manévru a palieb jednotiek počas útočných a obranných aktivít, priamych úderných akcií špeciálnych síl, koordinácie činností s prvkami bojovej podpory a bojových podporných služieb, výcvik CORDON&SEARCH, súčinnostný výcvik koordinácie podpory mechanizovaných jednotiek pri vedení priamych úderných akcií SOF v zastavanom priestore, nácvik postupov špeciálnych policajných jednotiek pre riešenie vysoko profilových incidentov a protiteroristického boja, plánovanie a realizáciu ostatných činností v špecifickom prostredí rôznych etník.

Možnosti
Priestor je zložený z dvoch samostatných trenažérov, ktoré sú ďalej pre potreby výcviku členené do jednotlivých sektorov.
  1. Trenažér pre boj v osade vidieckeho typu tvorený z častí:
                  -  Bytový dom, Sektor A, B a C
Zariadenie je určené pre taktický výcvik bez použitia ostrej munície alebo s využitím špeciálnej munície ( FX / UTM / Blank ). Je tvorený bytovým trojpodlažným domom a súborom menších domov rôzneho tvaru variabilne umiestnených do celkov s vlastným oplotením, tvoriacich malú usadlosť typickú pre prostredie blízkeho východu účelovo situovanú v okrajovej časti mestskej zástavby . Niektoré budovy je možné čiastočne presúvať alebo spájať, čím je možné modelovať architektonicky aj charakterovo meniace sa prostredie rôznych kultúr. Cvičisko vytvára vhodné podmienky pre výcvik úderných tímov v stiesnenom prostredí zastavanej oblasti s využitím prvkov podpory a prieskumu a umožňuje aj samostatný výcvik špecifických úloh ostreľovačov v zastavanom prostredí z existujúcich pozícii pre boj ostreľovačov (súčasť JHRBG).  Komplexne umožňuje pokračovať vo výcviku vedenia útočných a obranných aktivít z výcvikového zariadenia „OREMLAND - MOUT.“ Share