Preskocit navigáciu

Úradná tabuľa


Dátum Názov Stiahnuť
19.09.2012 Informácia – Ponuka ÚŠZV MO SR Lešť o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu z 27.8.2012 bola vyhodnotená v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu. [pdf] Informácia – Ponuka ÚŠZV MO SR Lešť o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve  štátu do nájmu z 27.8.2012 bola vyhodnotená v súlade s podmienkami  ponukového konania. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu. [pdf] (196.1 kB)
06.02.2013 PK č. 1/2013 - Ponuka na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetov počas cvičenia CL-2013 [pdf] PK č. 1/2013 - Ponuka na prenájom nebytových priestorov  za účelom prevádzkovania bufetov počas cvičenia CL-2013 [pdf] (157.17 kB)
06.02.2013 PK č. 2/2013 - Ponuka na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetov. [pdf] PK č. 2/2013 - Ponuka na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetov. [pdf] (278.22 kB)
03.06.2013 PK č. 1 bolo ukončené uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov s úspešným uchádzačom DC CATERIG s.r.o. Zvolen. [] PK č. 1 bolo ukončené uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov s úspešným uchádzačom DC CATERIG s.r.o. Zvolen. [] ()
03.06.2013 PK. č. 2 bolo ukončené uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov s úspešným uchádzačom p. Monikou Turanovou, Senohrad. [] PK. č. 2 bolo ukončené uzatvorením zmluvy o nájme nebytových  priestorov s úspešným uchádzačom p. Monikou Turanovou, Senohrad. [] ()
20.06.2013 Výzva na predkladanie ponúk- zákazka s nízkou hodnotou "Nákup a dodávka čistiacich prostriedkov". [pdf] Výzva na predkladanie ponúk- zákazka s nízkou hodnotou (121.92 kB)
25.06.2013 Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou "Nákup a dodávka prevádzkových strojov" [pdf] Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou (151.15 kB)
26.06.2013 Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou "Oprava komunikácií." [pdf] Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou (214.33 kB)
27.06.2013 Výzva na predkladanie ponúk - ZsNH- Vyčistenie a úprava brehov vodného toku Plachtinský potok [pdf] Výzva na predkladanie ponúk - ZsNH- Vyčistenie a úprava brehov vodného toku Plachtinský potok [pdf] (116.91 kB)
27.06.2013 Výzva na predkladanie ponúk -ZsNH- Čistenie vonkajšej kanalizácie [pdf] Výzva na predkladanie ponúk -ZsNH- Čistenie vonkajšej kanalizácie [pdf] (130.11 kB)
27.06.2013 Výzva na predkladanie ponúk- ZsNH- Hygienické maľby a nátery [pdf] Výzva na predkladanie ponúk- ZsNH- Hygienické maľby a nátery [pdf] (314.58 kB)
28.06.2013 Výzva na predkladanie cenových ponúk ZsNH Čistenie vodojemov pitnej vody [pdf] Výzva na predkladanie cenových ponúk ZsNH Čistenie vodojemov pitnej vody [pdf] (54.06 kB)
28.06.2013 Výzva na predkladanie cenových ponúk ZsNH Čistenie vodojemov technickej vody, čerpacej stanice a nádrže technickej vody [pdf] Výzva na predkladanie cenových ponúk ZsNH Čistenie vodojemov technickej vody, čerpacej stanice a nádrže technickej vody [pdf] (60.92 kB)
28.06.2013 Výzva na predkladanie ZsNH Čistenie odtokových kanálov a vyústi vodných stavieb [pdf] Výzva na predkladanie ZsNH Čistenie odtokových kanálov a vyústi vodných stavieb [pdf] (68.57 kB)
06.08.2013 Oznámenie o ukončení zmluvy na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetov č. ÚŠZV-150/5-4/2013 dohodou k 15.8.2013 [] Oznámenie o ukončení zmluvy na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetov č. ÚŠZV-150/5-4/2013 dohodou k 15.8.2013 [] ()
1 2 >>

Skočiť na menu


Share