Preskocit navigáciu

Jakub VILLAGE


Výcvikový komplex je účelový polyfunkčný model osady určený pre výcvik jednotlivca a malých skupín v podmienkach bojových, protiteroristických, mierotvorných a záchranárskych situácií a činností vo vnútri osady, na prístupoch k osade a v priľahlom teréne.

Výcviková osada svojím obsahovým usporiadaním a technickým prevedením spĺňa požiadavky na:

- simulačný výcvik – výcvik špecialistov umožňujúci dokonalé akčné zvládnutie jednotlivých dielčich prvkov 
  výcvikovej osady, simulujúcich rôzne objekty intravilánu,
- situačný výcvik – výcvik špecialistov na zvládnutie komplexných taktických situácií tímami špecialistov 
  (príprava akcie, riadenie akcie, uskutočnenie akcie, komunikácia, vzájomná podpora a pod.) s vysokým stupňom,
- metodičnosti – výcvik špecialistov s prejavmi názornosti, kontrolovateľnosti, hodnotenia, postupnosti a 
  sústavnosti,
- bezpečnosti – výcvik špecialistov uskutočňovaný na modeli stavebných objektov s vysokou mierou pasívnych a
  aktívnych bezpečnostných prvkov,
- ekologičnosti - výcvik špecialistov, ktorý rušivo nezasahuje do zásad ochrany životného prostredia,
- ekonomičnosti - intenzívny a frekventovaný výcvik špecialistov na objektoch výcvikovej osady s veľkou mierou 
  výcvikovej odolnosti.
 
Možnosti

a) Bojové činnosti:
- výcvik taktického myslenia, bojového správania sa a súčinnosti v boji o osadu,
- výcvik bojového, radiačného, chemického a ženijného prieskumu osady,
- výcvik rôznych foriem priblíženia sa k osade, varianty útočných činností boja o osadu,
- výcvik organizácie obrany osady, budovanie okopov, zákopov, zátarás, bunkrov, sektorov paľby a miest velenia a spojenia v osade,
- použitie zbraní a granátov v boji o osadu,
- odmínovanie, chemická a radiační očista a deratizácia v osade,
- získavanie zajatcov, ich výsluch a stráženie,
- boj o osadu v rôznej dennej a ročnej dobe a pod.
 
 
b) protiteroristické činnosti:
- výcvik taktiky a správania sa v boji proti jednotlivým alebo skupinovým teroristickým živlom,
- výcvik zaistenia rizikového priestoru v osade a v priľahlom teréne,
- prieskum terénu, osady a dopravných prostriedkov,
- výcvik kontrolných činností na komunikáciách a v osade,
- výcvik hliadkovania strážnej služby zvlášť exponovaných objektov a techniky,
- výcvik zaistenia a eskortovania podozrivých osôb,
- ozbrojený boj proti teroristom v osade,
- protidrogové činnosti v intraviláne osady a pod.,
- výcvik vyhľadávania zbraní a výbušnín a ich zaistenie.

c) Mierotvorné činnosti:
- výcvik riadenia, velenia, organizácie a priebeh služby na stanovisku mierových síl,
- výcvik činností na kontrolných a pozorovacích stanoviskách,
- výcvik vyjednávania, patrolovania a eskortovania,
- výcvik situácií odporu obyvateľstva a etnických sporov,
- výcvik prieskumu a zdolávania mínového nebezpečenstva a nástrah,
- výcvik správania sa v zajatí,
- výcvik poskytovania humanitárnej pomoci, apod.,
- výcvik vyhľadávania zakázaného tovaru a jeho zaistenie.

d) Zdravotnícke a záchranárske činnosti:
- výcvik prieskumu a vyhodnotenia kritických situácií v osade a v priľahlom okolí pri požiari, ekologických a živelných katastrofách a 
  dopravných nehodách na cestách, železniciach a v leteckej doprave,
- vyhľadávanie ohrozených osôb, ich vytiahnutie, prvá pomoc a transport,
- likvidácia následkov požiarov, ekologických katastrof a dopravných nehôd,
- činnosti so záchranárskymi psami,
- budovanie poľných zdravotníckych zariadení a miest provizórneho uloženia,
- výcvik zodolňovania budov,
- overovanie zdravotníckych a záchranárskych techník,
- výcvik súčinnosti zložiek Integrovaného záchranného systému, a pod.

Skočiť na menu


Share