Preskocit navigáciu

Konštruktívna simulácia


Konštruktívna simulácia
 
Taktický simulátor je výcvikový, simulačný prostriedok riaditeľstva cvičenia, ktorý umožňuje simulovať bojovú činnosť na taktickom stupni takmer vo všetkých aspektoch vševojskového boja. Okrem toho umožňuje riešenie situácií krízového manažmentu (záplavy, hromadné nešťastia ,požiare, havárie a pod.) .
 
Výcvik vykonávaný s využitím taktického simulátora umožňuje veliteľom a štábom rozvíjať taktické a operačné znalosti, vytvárať reálnu predstavu o vplyve časových a priestorových faktorov na priebeh boja (operácie), prehlbovať návyky vo vytváraní bojových (operačných) zostáv, v plánovaní a riadení manévru jednotiek. Ďalej vytvára podmienky pre súčinnosť s palebnou podporou, použitie pridelených síl a prostriedkov, udržanie ich bojaschopnosti, ochrany vojsk a rozvíjanie návykov v dômyselnom využívaní terénu. Prispieva k zdokonaleniu podielu jednotlivých cvičiacich na procesoch velenia a  riadenia svojej jednotky, ale i nadriadeného v podmienkach časovej tiesne a pri nedostatku informácii. Taktický simulátor umožňuje intenzívny a pružný výcvik, pri ktorom možno opakovať a rýchlo meniť modelové situácie. Umožňuje objektívne hodnotenie výsledkov výcviku. Pri vhodnom využití taktického simulátora je možné tradičnými postupmi získať nové poznatky, využiteľné pre odborné analýzy na potvrdenie alebo na nevyhnutnú úpravu dokumentácie   a následné využitie v praktickej príprave jednotiek.
 
Taktický simulátor využíva simulačný systém  OneSAF 5.0, ktorý pracuje v prostredí operačného systému LINUX. 
 
foto 1foto 1foto 1foto 1 foto 2foto 2

Skočiť na menu
Share