Preskocit navigáciu

Koordinačné porady


V priebehu kalendárneho roka spresňuje riaditeľ Centra výcviku Lešť využitie výcvikových a ubytovacích zariadení na mesačných koordinačných poradách, kde zástupcovia cvičiacich zložiek spresňujú požiadavky na tri mesiace dopredu. Pri spresňovaní požiadaviek na výcvik a ubytovanie zástupcovia cvičiacich zložiek sú povinný určiť:
- presnú dobu a čas,
- druh zamestnania,
- riadiaceho,
- priestory pre výcvik a ubytovanie,
- veliteľa ubytovacej skupiny,
- počet cvičiacich.
Výsledkom koordinačnej porady je spresnený Plán využitia výcvikových a ubytovacích zariadení, ktorý musí byť všetkými vedúcimi zamestnancami Centra výcviku Lešť a užívateľmi rešpektovaný a bezpodmienečne dodržiavaný.

Prehľad koordinačných porád na rok 2020 (PKA Pliešovce 9.00 hod.)

JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
8
4
3
2
5
2
7
4
3
6
3
1

 

Najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia výcvikových trenažérov a objednaných služieb s tým spojených, je objednávateľ povinný potvrdiť rozsah a termín plnenia. Požiadavky na stravu predložiť 14 dní pred dohodnutým termínom.

Plánovanie: 
Výcvikové a ubytovacie zariadenia  - mjr. Ing. Miroslav ANTAL (465 702, 0903 824 924)  
                                                              - Jana SÝKOROVÁ                  (465 826,  0903 820 045)
Výcvik:                                
Výcvikové zariadenia
                   - npor. Ing. Ján PETRO (465 704, 0903 824 986)
Strava:
R,O,V                            
                 - Slávka DEBNÁROVÁ (465 553, 0903 824 797)

Skočiť na menu


Share