Preskocit navigáciu

Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018


Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018
     V dňoch 29. až 31. októbra 2018 absolvovali inštruktori Odboru špeciálneho výcviku (OdŠV) CV Lešť odborný výcvik dynamickej streľby z útočnej pušky pod vedením jedného z najvšestrannejších strelcov sveta, Mgr. Václava VINDUŠKU z PROARMS TRAINING a Mgr. Ernesta NAGYA z ALFA SHOOTING ACADEMY.
     Obsahom kurzu boli dve tematiky – Koncepcia a metodika výcviku dynamickej streľby s útočnou puškou s použitím mikro kolimátorov, kedy zbrane inštruktorov (Sa vz 58) boli vybavené kolimátormi Aipoint, Zeiss, a Docter. Pozornosť bola venovaná najmä nastreľovaniu zbrane a určeniu optimálnej nástrelnej vzdialenosti (50 m) s dôrazom na využitie v boji. Efektivita nástrelu bola dostatočne preverená v cvičeniach s dynamickými prenosmi na vzdialenosti od 50 metrov do 200 metrov v rôznych streleckých polohách a streľby s využitím opory. Základné strelecké polohy a ich varianty sa precvičovali denne v sériách dynamických cvičení s dôrazom na ich dynamiku.
     Druhá tematika bola zameraná na zoznámenie sa s možnosťami útočnej pušky mod. PAR Mk3 a špecifiká streľby a muníciou ráže 223. Václav VINDUŠKA zapožičal na výcvik jej dva modely s 10,5“ hlavňami, čím umožnil inštruktorom priamo si precvičiť v niektorých detailoch odlišnú manipuláciu pri zbrani na platforme AR15 a preverenie tejto zbrane počas intenzívneho výcviku v priebehu celých troch dní. Dôraz bol položený na odlišnosti v manipulácii pri nácviku riešenia porúch na zbrani počas streľby. Súčasťou výcviku bolo aj preškolenie na detailnú rozborku a zborku a pán VINDUŠKA ako autor tejto zbrane zodpovedal všetky doplňujúce otázky smerované k jej konštrukcii a výsledkom jej testovania.
     Inštruktori OdŠV tak vďaka prítomnosti dvoch legiend československej športovej streleckej scény mohli opäť zvýšiť svoju streleckú zručnosť o level vyššie. Naučili sa využívať osvedčené formy a metódy ich športového tréningu a nájsť v nich paralely, ktoré využijú pri výcviku vo svojich kurzoch určených pre príslušníkov OS SR. Potvrdili sa úvodné slová inštruktora, že aj keď streľbu učíme všetci podobne a sú nám známe všeobecné zásady takéhoto výcviku, vždy sa dá nájsť drobnosť, detail, ktorý môže zásadne ovplyvniť pohľad na dobre známu problematiku a zabezpečiť progres.
     Záverom Václav VINDUŠKA vyjadril obdiv nad výcvikovými priestormi CV Lešť, ktoré hodnotil ako špičku v Európe a vyjadril ochotu aj naďalej spolupracovať pri výcviku a metodickej pomoci v príprave inštruktorov CV Lešť.

Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018Kurz Dynamickej streľby z útočnej pušky PAR MK3 – LEŠŤ 2018

Autor: rtm. Ľuboš ROHOŇ – CV Lešť , Foto: autor - Dátum: 06.11.2018
Čítanosť: 894
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share