Preskocit navigáciu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - oznam


 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - oznam
Dňa 25. 5.  2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý vznikol s cieľom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
Nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť k rovnakému dňu.
 
Ak prevádzkovateľ získava od dotknutej osoby osobné údaje, je povinný ju informovať v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 
Rozsah spracovávaných osobných údajov, vrátane osobných údajov štatutárnych orgánov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR, štatutárneho orgánu štátneho podniku v zakladateľskej pôsobnosti MO SR, členov štatutárnych orgánov akciových spoločností v zakladateľskej pôsobnosti MO SR a členov dozorných orgánov štátneho podniku a akciových spoločností v zakladateľskej pôsobnosti MO SR, je uvedený
na webovom sídle  MO SR
v sekcii
v zložke
 
Zverejnením uvedeného OZNAMU, je splnená Informačná povinnosť prevádzkovateľa.


Autor: Ing. Pavel Hlivár - CV Lešť - Dátum: 31.05.2018
Čítanosť: 782
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share