Preskocit navigáciu

COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018


COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018
     V dňoch 12 – 23. marca 2018 Odbor špeciálneho výcviku (ďalej OdŠV) CV Lešť organizoval tretí špecializovaný strelecký výcvik pre vybraných príslušníkov 5.pŠU.
Kurzu sa pod vedením inštruktorov OdŠV zúčastnilo celkovo 10 príslušníkov 5.pŠU pričom na základe skúseností z predchádzajúcich dvoch odborných výcvikov v roku 2017 boli nastavené požiadavky 5.pŠU na výcvik vybraného personálu v kompletnej metodike streleckého výcviku v úrovni INSTRUKTOR podľa koncepcie CV Lešť. Z dôvodu obsahovej náročnosti tém bol výcvik rozdelený na dve etapy a jednotlivé cvičenia upravené pre potreby streleckej prípravy príslušníka SOF.
     Metodika výcviku prvej etapy bola zameraná na formy riadenia výcviku špeciálnej streleckej prípravy v režimoch mierenej a dynamickej streľby z miesta a zo zastávky,  taktické zásady a princípy vedenia boja a základný výcvik manipulácie s brokovnicou BENELLI M4.
     Zvýšenie individuálnych zručností sa precvičovalo v špecifických cvičeniach zameraných na streľbu z vynútených a neštandardných polôh, techniky vedenia dynamickej streľby spoza bariér (krytu), spôsoby vedenia efektívnej streľby počas boja (BSA drill).
     Do výcviku žilinských špeciálov inštruktori OdŠV cielene implementovali najnovšie poznatky o princípoch a formách vedenia streleckého výcviku, ktoré získali absolvovaním kurzov v roku 2017 pod vedením jedného z najúspešnejších reprezentantov SR v dynamickej streľbe, Ernesta NAGYA z ALFA SHOOTING ACADEMY a kurzov pod vedením inštruktorov akadémie AEGIS z ČR zo začiatku roka 2018.
     Podľa hodnotenia cvičiacich, prezentovaná koncepcia špeciálneho výcviku CV Lešť plne vyhovuje potrebám streleckého výcviku operátorov SOF. 

COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2018

Autor: rtm. Ľuboš ROHOŇ – CV Lešť , Foto: rtm. Ľuboš ROHOŇ – CV Lešť - Dátum: 27.03.2018
Čítanosť: 981
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share