Preskocit navigáciu

Cvičenie BLONDE AVALANCHE 2009


Cvičenie BLONDE AVALANCHE 2009

Slávnostným nástupom cvičiacich jednotiek a riadiaceho štábu mnohonárodného ženijného práporu sa dňa 7. septembra 2009 začalo medzinárodné cvičenie v Odbore simulačných technológií (OdST) ÚŠZV Lešť, ktoré je jedinečné spôsobom vykonania. Podarilo sa spojiť veliteľsko štábne počítačovo podporované cvičenie v OdST Lešť s reálnym výcvikom určených jednotiek na rieke Váh pri obci Kráľová nad Váhom.

Cvičenie oficiálne otvoril riadiaci cvičenia brig. gen. Pavel Macko za prítomnosti veliteľa pozemných síl generálmajora Jaroslava Vývleka. Brig. gen. Macko vyzdvihol možnosť vykonania interaktívneho cvičenia v rámci medzinárodného projektu TISA. Zdôraznil unikátnu príležitosť štábu práporu ukázať a presvedčiť, že „mnohonárodný ženijný prápor je spôsobilý naplniť svoje poslanie kedykoľvek by to situácia vyžadovala“.

Témou cvičenia BLONDE AVALANCHE" bolo precvičene plnenia úloh mnohonárodným ženijným práporom TISA v krízovej situácii spôsobenej povodňami na území východného Slovenska. Na začiatku cvičenia štábni funkcionári z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny vykonali presun do určených miest velenia. Následne veliteľstvo práporu obdržalo operačný rozkaz na zásah v oblasti postihnutej rozsiahlymi povodňami a začalo plánovať svoju činnosť a vydávať úlohy podriadeným jednotkám. Hlavnými úlohami tohto cvičenia bolo precvičiť riadenie a velenie v rámci MN žpr smerom k národným modulom, precvičiť štáb práporu v plánovacom a rozhodovacom procese, overiť procedúry práporu v praxi a získať informácie pre jeho modifikáciu a vylepšenie. Parciálnym rozborom počítačovo podporovaného veliteľsko štábneho cvičenia, za účasti Zástupcov náčelníkov Generálnych štábov participujúcich krajín, bola ukončená simulovaná fáza cvičenia. Štvordňové medzinárodné cvičenie BLONDE AVALANCHE 2009" vyvrcholilo 10. septembra 2009 v obci Kráľová nad Váhom, kde boli vykonané dynamické a statické ukážky.


foto 1foto 1foto 1foto 1foto2foto2foto2foto2

Autor: por. Ing. Matúš GREGA, npor. Ing. Ľuboš AUGUSTÍN , Foto: PhDr. Peter Tischler - Dátum: 11.09.2009
Čítanosť: 16355
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share