Preskocit navigáciu

SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018


SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018
     Začiatkom nového výcvikového roku 2018 sa inštruktori Odboru špeciálneho výcviku (OdŠV) CV Lešť spolu s vybranými inštruktormi MV SR stretli v poradí už druhý krát s inštruktormi Akadémie AEGIS z Českej republiky, menovite Martinom HRADECKÝM a Alešom VONDRÁČKOM.
     Na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností z minuloročného odborného kurzu – Moderné trendy a metodika strelecko-taktickej prípravy pre inštruktorov ozbrojených zložiek, bola tematika tohtoročného odborného streleckého kurzu, ktorý sa konal v dňoch 8. až 12. januára 2018, špecifikovaná na Metodiku výcviku obrannej streľby podľa koncepcie AEGIS.  Kurz bol účelovým zoskupením troch samostatných ale vzájomne prepojených  oblastí venovaných sa problematike obrannej streľby podľa programov Akadémie AEGIS a skladal sa z tematických blokov:
     K7- Skryté nosenie – zameraný na techniky streľby po tasení zo skrytého nosenia v rôznych polohách a pozíciách, ktorý bol doplnený o ukážku rozsiahlej zbierky rôznych typov puzdier a pomôcok pre utajené nosenie zbrane.
     K9- Svetlo a tma – zameraný na taktické postupy a techniky streľby z rôznym držaním taktického svetla, identifikácie cieľa a streľby za zníženej viditeľnosti bez použitia baterky. Blok bol opäť doplnený ukážkou niekoľkých desiatok taktických svetiel a prednáškou o aktuálnych trendoch a kritériách správneho výberu taktického svetla. 
     K3- Expert CQS – bol zameraný na metodiku výcviku streľby na kontaktnú a veľmi krátku vzdialenosť, techniky obrany pri nečakanom napadnutí, riešenie krízových situácii a streľba okolo vozidla. Blok bol zakončený precvičovaním reakcií obrancu v modelových situáciách s využitím „simunition“ streliva kedy zvolené postupy slúžili ako ukážky možností tvorby scenárov pre tento druh výcviku. Cvičiaci si tak opäť, tentoraz však sami na sebe potvrdili náročnosť takéhoto výcviku, kedy správne sa rozhodovať pod stresom a navyše efektívne zasahovať protivníka, vyžadovalo aplikovanie všetkých odporúčaných zásad vedenia takéhoto boja inštruktormi výcviku.
     Posledný deň kurzu bol zakončený odborným zbrojárskym kurzom zameraným na podrobnú rozborku a zborku zbrane GLOCK 17/19, správne čistenie a mazanie zbrane ako aj diagnostika problémov vo funkčnosti zbrane. Inštruktori AEGIS ktorý sú školiteľmi v tejto oblasti certifikovanými priamo výrobcom zbraní GLOCK, týmto poskytli komplexný servisný návod na údržbu tejto zbrane podľa odporúčaných metodík výrobcu.
     Podľa hodnotenia cvičiacich, inštruktori akadémie AEGIS opäť pripravili vysoko odborný strelecký výcvik a obe strany vyjadrili ochotu aj naďalej spolupracovať pri výcviku ako aj v metodickej pomoci pri príprave a tvorbe konceptov výcviku v CV Lešť.

SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018SHOOTING DEFENSE – AEGIS 2018

Autor: rtm. Ľuboš ROHOŇ – CV Lešť , Foto: autor - Dátum: 17.01.2018
Čítanosť: 1804
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share