Preskocit navigáciu

Študenti Akadémie Policajného zboru na Lešti


Študenti Akadémie Policajného zboru na Lešti

Centrum výcviku Lešť (ďalej len „CV Lešť“) bolo v dňoch od 18.4. do 21.4.2017 domovom pre študentov Akadémie Policajného zboru z Bratislavy. Pedagogický dozor a organizačné zabezpečenie praxe zabezpečovali mjr. Ing. Milan MARCINEK, PhD. a doc. JUDr. Miroslav FELCAN, PhD. LLM

Cieľom pobytu na Lešti bolo vykonanie odbornej praxe študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu „Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ špecializácie verejná správa, civilná ochrana a ochrana pred požiarmi. Po privítaní na Lešti bola vykonaná prezentácia spôsobilosti CV Lešť spojená s prehliadkou Taktického cvičiska boja v zastavanom priestore „OREMLAND“. Vo večerných hodinách prvého dňa sa študenti Akadémie PZ zúčastnili výcviku príslušníkov Výcvikového centra HaZZ Lešť.       V ďalších dňoch si mali možnosť prehliadnuť techniku HaZZ, ubytovacie zariadenia a ďalšie výcvikové zariadenia CV Lešť, ktoré využívajú OS SR, policajné jednotky, záchranné zložky SR a zahraniční partneri počas svojich pobytov na cvičeniach vo VO Lešť.

Riaditeľ Odboru špeciálneho výcviku pplk. Marko predstavil študentom Akadémie PZ druhy kurzov, ktoré sa vykonávajú pre príslušníkov OS SR. V CV Lešť práve prebiehali základné kurzy takticko-strelecký a boj z blízka – absolvent. V Odbore simulačných technológii sa predstavili možnosti vykonávania cvičení krízového manažmentu a ukážka viacúčelového laserového systému MILES.

Pobyt na Lešti umožnil študentom Akadémie PZ si prezrieť unikátne zariadenia, ktorými CV Lešť disponuje a hlavne multifunkčnosť zariadení, ktoré sa využívajú nie len pre vojenské účely ale sú prispôsobené aj na možnosti výcvikov zložiek Integrovaného záchranného systému, kde sú začleňované policajné, hasičské a záchranárske zložky ako aj samospráva.

V závere pobytu zástupca riaditeľa plk. Totkovič poznamenal, že získané poznatky a praktické vedomosti z pobytu na Lešti, budú prínosom študentom na budúce povolanie a zaželal úspešné štúdium na akadémii.


Študenti Akadémie Policajného zboru na LeštiŠtudenti Akadémie Policajného zboru na LeštiŠtudenti Akadémie Policajného zboru na LeštiŠtudenti Akadémie Policajného zboru na LeštiŠtudenti Akadémie Policajného zboru na LeštiŠtudenti Akadémie Policajného zboru na LeštiŠtudenti Akadémie Policajného zboru na LeštiŠtudenti Akadémie Policajného zboru na Lešti

Autor: PhDr. Peter Tischler – CV Lešť , Foto: archív CV Lešť - Dátum: 24.04.2017
Čítanosť: 761
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share