Preskocit navigáciu

COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017


COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017
     V dňoch 20.-31. marca 2017 Odbor špeciálneho výcviku (OdŠV) CV Lešť organizoval prvý strelecký kurz výlučne pre vybraných príslušníkov 5.pŠU v tematike „Dynamická streľba z krátkej zbrane a útočnej pušky“. Kurzu sa pod vedením inštruktorov Oddelenia strelecko-taktického výcviku OdŠV zúčastnilo celkovo 18 príslušníkov 5.pŠU.  Na základe účelovej  špecifikácie kurzu boli tematiky a cvičenia upravené pre potreby  streleckej prípravy príslušníka SOF s cieľom zvýšiť odborné vedomosti inštruktorov a vybraného personálu 5.pŠU v oblasti vedenia špeciálnej streleckej služobnej prípravy. Zároveň sa účastníci kurzu oboznámili s koncepciou výcviku CV Lešť.
     Metodika výcviku bola zameraná na postupnosť prípravy a  riadenia výcviku špeciálnej streleckej prípravy, metódy mentálnej prípravy jednotlivca v streleckom výcviku, taktické zásady a princípy vedenia boja, špecifiká výcviku v rizikových tematikách streľby pri riešení krízových situácií, tvorbu a skladbu špecifických streleckých cvičení a testov.
     Zvýšenie individuálnych zručností sa precvičovalo v špecifických cvičeniach zameraných na streľbu z vynútených a neštandardných polôh, techniky vedenia dynamickej streľby spoza bariér (krytu), spôsoby vedenia efektívnej streľby počas boja (BSA drill), taktika streľby v skupine a vedenie boja pod tlakom a po záťaži. Počas výcviku inštruktori OdŠV prvý krát využívali najnovšie poznatky o princípoch, zásadách a formách moderných trendoch vedenia výcviku, ktoré získali absolvovaním inštruktorského kurzu pod vedením akadémie AEGIS z ČR začiatkom tohto roku. 
      Podľa hodnotenia cvičiacich, inštruktori CV Lešť pripravili vysoko odborný strelecký kurz a prezentovaná koncepcia špeciálneho výcviku CV Lešť plne vyhovuje potrebám streleckého výcviku operátorov SOF. Na základe postrehov z prebehnutého kurzu a záverečného AAR, vyjadrili obe strany záujem o ďalšiu spoluprácu nielen vo výcviku ale aj v tvorbe metodík pre streleckú prípravu.

COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017 COMBAT SHOOTING SPECIAL – SOF 01/2017

Autor: rtm. Ľuboš ROHOŇ - CV Lešť , Foto: autor - Dátum: 03.04.2017
Čítanosť: 1584
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share