Preskocit navigáciu

SHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICAL


SHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICAL
     Odbor špeciálneho výcviku Centra výcviku Lešť (OdŠV CV Lešť) organizoval v dňoch 6. až 10.marca 2017 v poradí už tretí účelový strelecký kurz pre príslušníkov zásahových jednotiek Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), ktorého tematikou bola taktická streľba z vozidla a pri vozidle, pomenovaný „VEHICLE TACTICAL“. Pod vedením inštruktorov streleckého a taktického výcviku OdŠV, sa ho zúčastnilo celkovo 12 vybraných príslušníkov ZVJS  z jednotlivých útvarov, ktorí sa oboznámili so zásadami vedenia taktickej streľby pri nútenom opustení vozidla s jeho využitím ako krytu. Tematika nadväzovala na predchádzajúce kurzy v témach  BARICCADE SHOOTING, takže aplikovanie naučených postupov pri vozidle bolo logickým zavŕšením predchádzajúcich výcvikov streľby spoza krytov, ktoré mali 3D rozmery. Hlavnou časťou výcviku bol nácvik vedenia streľby pri vzájomnom krytí sa skupinou strelcov počas napadnutia vozidla. Precvičovalo sa preberanie sektorov paľby pri prebíjaní, opustenie vozidla, zmeny pozícii na signáli a odpútanie sa od kontaktu ústupom s využitím vozidiel ako krytov. Dokonalé zautomatizovanie základnej manipulácie so zbraňou a osvojenie si zaujatia vynútených polôh pri streľbe bolo rozhodujúce  pre zvládnutie taktického rozmeru vedenia boja. Rozhodovať sa, preskupovať sa pod paľbou a dosahovať aj efektívne zásahy v terčoch pod stresom, si vyžadovalo aplikovanie všetkých odporúčaných zásad vedenia takéhoto boja inštruktormi výcviku.
     Podľa hodnotenia cvičiacich, inštruktori výcviku CV Lešť opäť pripravili vysoko odborný strelecký výcvik, v tematike ktorá je pre príslušníkov ZVJS plne využiteľná a precvičiť ju s ostrou streľbou v takomto rozsahu umožňujú len špeciálne zariadenia CV Lešť. V priebehu štyroch dní získali informácie o taktických postupoch a návod ako vykonávať čiastkové nácviky tejto streľby vo svojich jednotkách. Záverom príslušníci GR ZVJS prejavili záujem pokračovať vo výcviku aj v nasledujúcich rokoch a s inštruktormi rozobrali možnosti a tematiky kurzov špecificky zamerané na potreby ich činností – tzv. kurzy na kľúč.

SHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICALSHOOTING JUSTICE SPECIAL 2017 – VEHICLE TACTICAL

Autor: rtm. Ľuboš ROHOŇ , Foto: archív CV Lešť - Dátum: 11.03.2017
Čítanosť: 749
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share