Preskocit navigáciu

Žilinský učitelia hasičov na Lešti


Žilinský učitelia hasičov na Lešti
     Špeciálne výcvikové zariadenia vybudované v Centre Výcviku Lešť (ďalej len „CV Lešť“) doplňujú výcvikový komplex o technický nové progresívne zariadenia, ktoré sú používané ozbrojenými silami, bezpečnostnými zbormi ako aj záchrannými zložkami a jednou z nich je aj Hasičský a záchranný zbor (ďalej len „HaZZ“).
     Preto aj z uvedených dôvodov 1. apríla 2016 príslušníci Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline (ďalej len „SŠPO Žilina“) pod vedením riaditeľa školy podplukovníka Ľuptáka navštívili CV Lešť.
     V priestoroch taktického cvičiska „OREMLAND“ ich privítal zástupca riaditeľa CV Lešť plukovník Totkovič, ktorý ich oboznámil s možnosťami výcviku a spoluprácou s HaZZ na Lešti.
     Po prezentácií majora Guľáša o spôsobilosti CV Lešť a majora Žigmunda, ktorý prítomných podrobnejšie oboznámil s novovybudovaným cvičiskom „OREMLAND“ a hlavne s prvou etapou, návšteva pokračovala samotnou ukážkou cvičiska.
     Prvá časť cvičiska disponuje možnosťou výcviku pre záchranárske činnosti v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému a v budúcnosti sa tu naskytá možná spolupráca pri spoločných cvičeniach.
     Následne sa učitelia presunuli do výcvikovej osady Jakub VILLAGE. V uvedenom priestore je možné nacvičovať rôzne varianty policajných, vojenských, bezpečnostných ako aj záchranných činností. Časť výcvikovej osady je využívaná hlavne Výcvikovým centrom HaZZ, ktoré je dislokované na Lešti. SŠPO zo Žiliny počas roka vyčleňuje svojich inštruktorov na zabezpečovaní výcvikoch a podieľa sa na skvalitnenie pripravenosti jednotiek HaZZ z celého Slovenska.
     V závere návštevy riaditeľ školy poďakoval za prezentáciu novovybudovaných zariadení ktorými disponuje CV Lešť a zároveň prejavil ďalšiu spoluprácu a záujem podporiť tvorbu ďalších zariadení v prospech záchranných zložiek SR ako aj zahraničných partnerov.

Žilinský učitelia hasičov na LeštiŽilinský učitelia hasičov na LeštiŽilinský učitelia hasičov na LeštiŽilinský učitelia hasičov na LeštiŽilinský učitelia hasičov na LeštiŽilinský učitelia hasičov na LeštiŽilinský učitelia hasičov na LeštiŽilinský učitelia hasičov na Lešti

Autor: PhDr. Peter TISCHLER - CV Lešť , Foto: Ing. Ivan KVASNA - CV Lešť - Dátum: 01.04.2016
Čítanosť: 1380
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share