Preskocit navigáciu

Pracovné stretnutie lekárov, záchranárov, operátorov a vodičov ZZS Falck Záchranná a.s. na LEŠTI


Pracovné stretnutie lekárov, záchranárov, operátorov a vodičov ZZS Falck Záchranná a.s. na LEŠTI
     V dňoch 8. – 9. septembra 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie lekárov, záchranárov, operátorov a vodičov pracujúcich v ZZS na tému NHPO resp. UHPO (nehoda s hromadným postihnutím osôb resp. udalosť s hromadným postihnutím osôb)
     Prvý deň stretnutia bol zameraný na teoretickú prípravu s cieľom účastníkov komplexne informovať o problematike NHPO resp. UHPO.
     Druhý deň bol zameraný na praktický nácvik jednotlivých činností s využitím taktických cvičísk Centra výcviku Lešť v spolupráci s Vojenskou hasičskou jednotkou letiska Sliač a ostatnými zložkami IZS (integrovaný záchranný systém). Činnosť bola rozdelená na tri samostatné celky, v ktorých sa teoretické vedomosti nadobudnuté v predchádzajúcom období prenášali do praxe.
     Simulované boli udalosti pri ktorých je zasiahnutý väčší počet osôb. Cvičiaci boli rozdelení do troch samostatne zasahujúcich skupín:
1. Dopravná nehoda autobusu a niekoľkých osobných automobilov.
2. Pád vrtuľníka
3. Zrútenie stropu budovy.
     Pri riešení jednotlivých situácií postupovali posádky podľa platnej legislatívy pre túto oblasť v súčinnosti s ostatnými zložkami IZS (napr. HaZZ) a spolupráci s Operačným strediskom SR.
     Všetci cvičiaci v priebehu dňa postupne prechádzali jednotlivé situácie. Na konci každej simulovanej udalosti bola vyhodnotená činnosť jednotlivcov ako aj činnosť zasahujúcich zložiek komplexne.
     Na záver pracovného stretnutia Hlavný záchranár Mgr. Martin ŽIAK vyhodnotil spôsobilosti účastníkov získané počas praktického nácviku.

Pracovné stretnutie lekárov, záchranárov, operátorov a vodičov ZZS Falck Záchranná a.s. na LEŠTIPracovné stretnutie lekárov, záchranárov, operátorov a vodičov ZZS Falck Záchranná a.s. na LEŠTIPracovné stretnutie lekárov, záchranárov, operátorov a vodičov ZZS Falck Záchranná a.s. na LEŠTIPracovné stretnutie lekárov, záchranárov, operátorov a vodičov ZZS Falck Záchranná a.s. na LEŠTIPracovné stretnutie lekárov, záchranárov, operátorov a vodičov ZZS Falck Záchranná a.s. na LEŠTIPracovné stretnutie lekárov, záchranárov, operátorov a vodičov ZZS Falck Záchranná a.s. na LEŠTIPracovné stretnutie lekárov, záchranárov, operátorov a vodičov ZZS Falck Záchranná a.s. na LEŠTI

Autor: Ing. Ivan KVASNA- CV Lešť , Foto: Autor - Dátum: 16.09.2015
Čítanosť: 4617
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share