Preskocit navigáciu

SHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICAL


SHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICAL
     Odbor špeciálneho výcviku (OdŠV) CV Lešť organizoval v dňoch 26. až 28. mája 2015 v poradí tretie odborné strelecké inštruktážno-metodické zamestnanie (IMZ) pod názvom SHOOTING IMZ 03/15 VEHICLE TACTICAL, ktorého tematikou bola taktická streľba z vozidla a pri vozidle. Odborného streleckého zamestnania pod vedením inštruktorov streleckého a taktického výcviku OdŠV, sa zúčastnilo celkovo 19 profesionálnych vojakov z jednotlivých útvarov, ktorí sa tentoraz oboznámili s problematikou vedenia streľby z idúceho automobilu a taktickej streľby pri nútenom opustení vozidla s jeho využitím ako krytu. Tematika voľne nadväzovala na prvé IMZ BARICCADE SHOOTING a cvičiaci, ktorí sa ho zúčastnili, len aplikovali naučené postupy pri vozidle. Potvrdili sa slová inštruktorov, že kryt v 3D rozmere, akým vozidlo nesporne je, si vyžaduje viac než priemerné zručnosti strelca a je preto vhodné na útvaroch venovať pozornosť aj nácvikom tejto problematiky podľa možnosti pod odborným vedením.  Hlavnou časťou výcviku bol nácvik streľby pri vzájomnom krytí sa dvojicou strelcov. Dvojice precvičovali preberanie sektorov paľby pri prebíjaní, zmenu pozícii na signály a odpútanie sa od kontaktu ústupom s využitím vozidiel ako krytov. V posledný deň výcviku inštruktori pripravili strelecké cvičenie pre dvojicu pod taktickým námetom, ktoré zahrňovalo všetky precvičované strelecké nácviky. Cvičiaci potvrdili, že pri tomto cvičení už nebol čas zameriavať sa na strelecké zručnosti. Bez dokonalého zautomatizovania základnej manipulácie so zbraňou nebolo možné zvládať taktický rozmer vedenia boja. Rozhodovať sa, veliť, preskupovať sa pod paľbou a dosahovať aj efektívne zásahy v terčoch pod stresom, si vyžadovalo aplikovanie všetkých odporúčaných zásad vedenia takéhoto boja.
     Podľa hodnotenia cvičiacich, inštruktori výcviku CV Lešť pripravili vysoko intenzívny strelecký výcvik v tematike, ktorá je naviac v súčasnosti aktuálna a využiteľná pri príprave OSSR. V priebehu dvoch dní získali informácie o taktických postupoch a návod ako vykonávať čiastkové nácviky tejto streľby aj s cvičnou muníciou vo svojich jednotkách.

     Na záver riadiaci zamestnania práp. Ľuboš ROHOŇ skonštatoval, že hlavný cieľ inštruktorov OdŠV, zdôvodniť pri každom IMZ „prečo takto bojovať“, bol aj tentoraz splnený.


SHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICALSHOOTING IMZ 03/2015 – VEHICLE TACTICAL

Autor: práp. ROHOŇ - CV Lešť , Foto: práp. ROHOŇ - CV Lešť - Dátum: 05.06.2015
Čítanosť: 2653
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share