Preskocit navigáciu

SHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQS


SHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQS
     Odbor špeciálneho výcviku (OdŠV) Centra výcviku Lešť (CV Lešť) organizoval v dňoch 27. až 29. apríla 2015 v poradí druhé odborné strelecké IMZ, tentoraz v problematike obranná streľba z krátkej zbrane SHOOTING IMZ 02/15 DEFENSE CQS.
     Odborného streleckého zamestnania sa pod vedením inštruktora streleckého a taktického výcviku OdŠV práp. Ľuboša ROHOŇA zúčastnilo celkovo 21 profesionálnych vojakov z jednotlivých útvarov, ktorí sa tentoraz oboznámili s problematikou vedenia streľby na extrémne krátku vzdialenosť (close quarter shooting, CQS). S ohľadom na vysokú náročnosť a rizikovosť precvičovaných streleckých drilov bolo podmienkou účasti na kurze absolútne zvládnutá bezpečná manipulácia s krátkou zbraňou a zvládnutie techník dynamickej streľby v rozsahu odbornej etapy kurzov špeciálnej streleckej prípravy – kvalifikačný stupeň CVIČITEĽ. V rámci zamestnania sa účastníci mali možnosť oboznámiť s taktickými princípmi vedenia pudovej streľby na vzdialenosť 0 až 5 metrov a precvičiť túto techniku streľby v jednotlivých čiastkových cvičeniach. Hlavnou časťou výcviku bol nácvik streľby v  čiastkových cvičeniach a nácvik streľby bez kontroly mieridiel od úrovne pása. Všetci zúčastnení sa presvedčili, že pri dokonalom zautomatizovaní absolútnych základov manipulácie so zbraňou a dodržaní vysvetlených zásad pocitovej kontroly mieridiel je možné dosahovať pomerne presné zásahy do efektívnej zóny. Časový interval na zasiahnutie cieľa tromi ranami málokedy prekročil hranicu 1,5 sekundy.
     Podľa hodnotenia cvičiacich sa inštruktorom výcviku CV Lešť opätovne podarilo pripraviť vysoko intenzívny strelecký výcvik, navyše v tematike, ktorá je v bežných jednotkách OS SR absolútne opomínaná. V priebehu dvoch dní získali cenné informácie o taktických postupoch pri riešení krízových situácií a ako je u kurzov OdŠV zvykom, každá technika im bola detailne zdôvodnená „prečo“ takto bojovať. Výcviky tohto typu boli doposiaľ OdŠV vykonávané len na požiadanie pre jednotky s vysokým stupňom pripravenosti. Po absolvovaní účastníci vyjadrili svoje presvedčenie o potrebe implementácie tohto výcviku do prípravy pred nasadením do misií, či pred zaradením do vyšších stupňov pripravenosti.
     Záverom IMZ mohol riadiaci práp. Rohoň konštatovať, že aj pri tak veľkom počte cvičiacich sa vďaka vysokej odbornej pripravenosti všetkých účastníkov zamestnania podarilo bezpečne precvičiť všetky pripravené drilové cvičenia.

SHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQSSHOOTING IMZ 02/2015 – DEFENCE CQS

Autor: práp. Ľuboš ROHOŇ , Foto: Autor - Dátum: 04.05.2015
Čítanosť: 2527
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share