Preskocit navigáciu

SHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADE


SHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADE
     Odbor špeciálneho výcviku (ďalej OdŠV) Centra výcviku Lešť organizoval v dňoch od 30. marca do 1. apríla 2015 odborné strelecké inštrukčno-metodické zamestnanie (ďalej IMZ) v tematike taktická streľba s využitím bariér a neštandardných pozícií SHOOTING IMZ 01/15 BARRICADE. Odborného streleckého zamestnania, ktoré pripravili streleckí inštruktori OdŠV pod vedením práp. Luboša ROHOŇA, sa zúčastnilo celkovo 27 profesionálnych vojakov z jednotlivých útvarov, prevažne kvalifikovaných absolventov kurzov špeciálnej streleckej prípravy v dynamickej streľbe z dlhej a krátkej služobnej zbrane. Cieľom zamestnania bolo oboznámiť sa s novými metódami výcviku, taktickými postupmi vedenia takejto streľby a precvičiť techniku streľby v jednotlivých drilových cvičeniach, ktoré konkrétne pre tento výcvik navrhli inštruktori výcviku. Medzi zručnosti, ktoré absolventi IMZ precvičovali, patrili predovšetkým Odborná manipulácia so zbraňou, neštandardné polohy pri streľbe, technika dynamickej streľby s využitím bariér a atypických krytov prevažne urbanistického charakteru, taktické zásady vedenia boja za krytom v závislosti od vzdialenosti pri kontakte a činnosť po kontakte.
     Podľa hodnotenia cvičiacich sa jednalo o jeden z najintenzívnejších streleckých výcvikov organizovaných Centrom výcviku Lešť. V priebehu dvoch dní získali cenné informácie o taktických postupoch chovania sa za krytom a najmä každá technika bola detailne zdôvodnená „prečo“ takto bojovať. Hlavnou časťou výcviku bol nácvik streľby v neštandardných polohách s využitím otvorov v kryte. Zaujatie optimálnej pozície pre mierenie v plnej taktickej výstroji potrápilo nejedného účastníka výcviku. Všetci zúčastnení sa v posledný deň výcviku, kedy absolvovali komplexné cvičenia na časový limit presvedčili, že dokonalé zautomatizovanie absolútnych základov manipulácie so zbraňou a ergonomické rozmiestnenie výstrojných súčiastok na NMS 2000 je kľúčom k efektivite na bojisku.
 

     Záverom IMZ, riadiaci zamestnania práp. Luboš ROHOŇ, ktorý detailne naplánoval využitie každého náboja a každej minúty výcviku, vyzdvihol vysokú odbornú pripravenosť všetkých účastníkov zamestnania, najmä tých, ktorí v minulosti neprešli výcvikom v Centre výcviku Lešť, vďaka ktorej sa podarilo aj pri tak veľkom počte cvičiacich, bezpečne precvičiť všetky pripravené drilové cvičenia.


SHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADESHOOTING IMZ 01/2015 - BARRICADE

Autor: práp. Ľuboš ROHOŇ , Foto: Autor - Dátum: 08.04.2015
Čítanosť: 3433
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share