Preskocit navigáciu

Výcvikový kurz vojenských policajtov – STARTGATE II


Výcvikový kurz vojenských policajtov – STARTGATE II
V dňoch  od 04.03. do 7.03.2014 sa pod odbornou gesciou Odboru simulačných technológií Centra výcviku Lešť uskutočnil odborný kurz - Plánovanie a riadenie operácie na taktickom stupni pre vybraných príslušníkov Vojenskej polície (VP).
Po predchádzajúcich skúsenostiach z kurzu STARTGATE I, pokračovali vojenskí policajti v zdokonaľovacom kurze plánovania a riadenia operácii. Vzhľadom na aktuálny proces implementácie NATO postupov a nástrojov na prípravu a plánovanie cvičení príslušníci Vojenskej polície v  týždni od 04.03. do 7.03.2014 absolvovali sériu prednášok a seminárov. Ich vyvrcholením bolo pripravené krátke cvičenie so zameraním na problematiku činností Vojenskej polície. Účelovo vytvorený štáb pozostávajúci z účastníkov kurzu plánoval a viedol operáciu na tému: Policajné zabezpečenie v priestore operácie (AOO) mnohonárodného účelového zoskupenia (MNTF) počas vykonávania stabilizačných aktivít. V rámci cvičenia s krycím názvom „STARTGATE II“ sa musel štáb vysporiadať s novými úlohami a to:
1.       zmocnenie sa osôb, zbraní a výbušnín, 
2.       sprevádzanie špeciálnych konvojov. 
Pri riešení týchto úloh si osvojovali postupy operačného plánovania (MDMP), velenia a riadenia (C2), povinnosti jednotlivých funkcií štábu a činnosti s nimi spojené.
Na záver bolo vykonané krátke vyhodnotenie vykonaného cvičenia a zároveň úspešnosti kurzu, ktoré určilo ďalšie smerovanie prípravy zúčastnených prvkov. Príslušníci VP vyjadrili spokojnosť s kvalitne a všestranne pripraveným zamestnaním a zároveň aj záujem o organizáciu následných kurzov pre ďalší kľúčový personál VP.

Výcvikový kurz vojenských policajtov – STARGATE IIVýcvikový kurz vojenských policajtov – STARGATE II

Autor: Mgr. Miloš Krchňavý CV Lešť , Foto: autor - Dátum: 10.03.2014
Čítanosť: 3573
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share