Preskocit navigáciu

Veliteľsko - štábne cvičenie HaZZ na Lešti


Veliteľsko - štábne cvičenie  HaZZ na Lešti
V dňoch 20.01. - 29.01.2014 sa na Odbore simulačných technológií /OdST / Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť /ÚŠZV Lešť/ uskutočnilo veliteľsko – štábne cvičenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru /KR HaZZ/ Banská Bystrica.
Cieľom cvičenia bolo precvičiť činnosť veliteľa zásahu, riadiaceho štábu a zároveň precvičiť spôsob nasadenia, riadenia síl i prostriedkov HaZZ a obecných hasičských zborov, vrátane ich vzájomnej spolupráce s riadiacim štábom okresného riaditeľstva HaZZ.
Precvičovali sa tieto činnosti: likvidácia rozsiahleho požiaru lesného a krovitého porastu súčasným hasením; monitorovanie rozvoja a šírenia požiaru v prírodnom prostredí a v lesných porastoch; koordinácia postupu a navigovanie nasadených síl a prostriedkov na určené pozície hraničiace s lesným porastom; monitorovanie meteorologickej situácie v mieste konania cvičenia meteorologickou stanicou modulu pozemného hasenia za účelom informačnej podpory riadenia a rozhodovania riadiaceho štábu a veliteľa zásahu a iné.
Podmienky dané technickými možnosťami OdST ÚŠZV Lešť, vytvorili realistický priestor na preverenie štábov 6 okresov KR HaZZ B. Bystrica. Riadiacim bol pplk. Ing. Dušan HANCKO, vedúci OOT HaZZ B. Bystrica. Získané skúsenosti z cvičenia budú využité pri príprave štábov na riešenie budúcich krízových situácii. Všetci si pochvaľovali použité formy cvičenia, hoci pre mnohých boli úplne  nové. Tak isto zhodne konštatovali, že aj vďaka cvičeniu dokázali odhaliť niektoré nedostatky svojich činností skôr, ako dôjde k reálnemu zásahu. Splnením cieľov cvičenia sa zvýšila odborná pripravenosť všetkých zúčastnených a bol podporený ich profesionálny rast.

Veliteľsko - štábne cvičenie  HaZZ na LeštiVeliteľsko - štábne cvičenie  HaZZ na LeštiVeliteľsko - štábne cvičenie  HaZZ na LeštiVeliteľsko - štábne cvičenie  HaZZ na LeštiVeliteľsko - štábne cvičenie  HaZZ na LeštiVeliteľsko - štábne cvičenie  HaZZ na Lešti

Autor: Mgr. Miloš Krchňavý , Foto: autor - Dátum: 20.01.2014
Čítanosť: 4851
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share