Preskocit navigáciu

"START GATE" - výcvik Vojenskej polície v znamení plánovania operácie


 
V týždni od 18.11. do 22.11.2013 sa pod záštitou Odboru simulačných technológií ÚŠZV MO SR Lešť uskutočnil odborný kurz - Plánovanie a riadenie operácie na taktickom stupni pre vybraných príslušníkov Vojenskej polície (VP).
„Mysleli sme si, že po prvých dvoch dňoch prednášok sme to celkom dobre zvládli, no následné praktické zamestnanie nás vrátilo späť na zem“ konštatovali účastníci kurzu, pretože kurz neprebiehal len tradičným prednáškovým spôsobom, ale príslušníci odboru spojili s touto aktivitou aj vlastnú prípravu. Vzhľadom na aktuálny proces implementácie NATO postupov a nástrojov na prípravu a plánovanie cvičení príslušníci odboru v predchádzajúcom týždni od 11.11. do 15.11. absolvovali sériu prednášok a seminárov, ktorých vyvrcholením bolo pripravené krátke cvičenie aplikované v module JEMM práve so zameraním na problematiku činností Vojenskej polície. Účelovo vytvorený štáb pozostávajúci z účastníkov kurzu plánoval a viedol operáciu na tému: Policajné zabezpečenie v priestore operácie (AOO) mnohonárodného účelového zoskupenia (MNTF) počas vykonávania stabilizačných aktivít. V rámci cvičenia s krycím názvom „Start Gate“ sa musel štáb vysporiadať s dvoma základnými úlohami a to:
1.    zmocnenie sa osôb, zbraní a výbušnín a 
2.    sprevádzanie špeciálnych konvojov. 
Pri riešení týchto úloh si osvojovali postupy operačného plánovania (MDMP), velenia a riadenia (C2), povinnosti jednotlivých funkcií štábu a činnosti s nimi spojené.
Záverom bolo vykonané krátke vyhodnotenie vykonaného cvičenia a zároveň úspešnosti kurzu, ktoré určilo ďalšie smerovanie prípravy oboch zúčastnených prvkov. Príslušníci VP vyjadrili spokojnosť s kvalitne a všestranne pripraveným zamestnaním a zároveň aj záujem o organizáciu následných kurzov pre ďalší kľúčový personál VP.


Autor: kpt. Ing. Ľuboš Guláš, PhD. - ÚŠZV Lešť , Foto: autor - Dátum: 29.11.2013
Čítanosť: 5009
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share