Preskocit navigáciu
12.11.2013 Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk [] Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na zadanie podlimitnej zákazky „Nákup a dodávka osobných ochranných prostriedkov“, uverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 179/2013 zo dňa 13.9.2013– 15481 - WYT.
Poradie uchádzačov po elektronickej aukcii konanej dňa 11.12.2013:
1. TRISSAN, s.r.o., Priemyselná č. 9, 949 01 Nitra,
2. REMKO, s.r.o., Medený Hámor 5, 974 01 Banská Bystrica,
3. REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava,
4. VEP, spol. s r.o. A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice.
12.11.2013 Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk [] ()

Skočiť na menu
Share