Preskocit navigáciu

VII. ročník súťaže MO SR v bojovej streľbe vo výcvikovom roku 2011


P R O P O Z Í C I E
 
VII. ročník súťaže MO SR v bojovej streľbe
vo výcvikovom roku 2011
 
               
 
Cieľ a špecifikácia súťaže:
-          preveriť úroveň pripravenosti príslušníkov OS SR v použití krátkej a dlhej služobnej zbrane a štandardného výstroja pri riešení simulovaných podmienok bojových situácií v dvojčlennom družstve,
-          porovnať strelecké zručnosti príslušníkov OS SR s príslušníkmi ostatných ozbrojených zložiek a vybranými hosťami,
-          priblížiť podmienky a spôsob hodnotenia súťaže bojovým podmienkam použitia krátkej a dlhej služobnej zbrane
 
             Nakoľko sa jedná o vysokú odbornú náročnosť súťaže z hľadiska použitia streleckých návykov a zručností v sťažených podmienkach za súčasného riešenia streleckej situácie dvomi strelcami, je nutné, aby vyslanípríslušníci mali bezpodmienečne zvládnuté základné návyky pri používaní dlhej a krátkej služobnej zbrane, najmä bezpečnú manipuláciu a všeobecný prehľad o pravidlách športovej streľby.
 
 
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA:
 
Usporiadateľ:                       MO SR v spolupráci s ÚŠZV MO SR Lešť
Organizátor:                        ÚŠZV MO SR Lešť
Termín konania:                    06.10.2011
Miesto konania:                    VP VO Lešť
Riaditeľ súťaže:                    brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
Hlavný rozhodca:                npor. Ing. Peter KARNIŠ, PhD.
Sekretár súťaže:                    Jana FUTÁKOVÁ
0960 465 311
                                               fax: 0960/465 509, 045/ 556 27 96
                                               jana.futakova@mil.sk
Rozhodcovský tím:               kvalifikovaní rozhodcovia IPSC
Organizačný tím:                            príslušníci ÚŠZV MO SR Lešť
 
 
 
 
Účasť:                  dvojčlenné družstvá príslušníkov OS SR, VP, príslušníkov z mimorezortných ozbrojených zložiek a vybraných hostí
*dvojica strelcov v družstve nemusí byť zložená z príslušníkov iba jedného útvaru
 
Kategórie:           Kategória 1
                              -  družstvá ozbrojených zložiek Pi 9 mm Makarov, Sa vz.58
                                      Kategória 2
                             - družstvá ozbrojených zložiek Pi 9 mm Luger, Sa vz. 58
                                      Kategória 3
                             - družstvá pozvaných hostí Pi 9mm, Sa vz. 58
        
Ceny:                            družstva na prvých troch miestach v každej kategórii získajú
                            diplom, medailu a vecné ceny
                            celkové víťazné družstvo ozbrojených zložiek sa určí z kategórie
1     a 2 bez rozdielu, ktoré získa titul a putovný pohár riaditeľa
                            ÚŠZV MO SR Lešť
 
Prihlášky:           zaslať sekretárovi súťaže do 03.10.2011
 
         !!! pre potreby povolenia vstupu do VP VO Lešť je nutné, aby súťažiaci z civilného sektoru a príslušníci ozbrojených zložiek, ktorí pricestujú súkromným motorovým vozidlom  nahlásili spolu s prihláškou do 03.10.2011 sekretárovi súťaže nasledovné údaje:
·         meno, priezvisko
·         adresa trvalého pobytu, PSČ
·         rodné číslo
·         číslo občianskeho preukazu
·         typ a ev. číslo vozidla
 
Strava:                objednať do 03.10. 2011 u sekretára súťaže
Stravu zabezpečí VK – Slávia ÚŠZV MO SR Lešť
(bufet v priestoroch zariadenia JAKUB VILLAGE)
 
Výstroj a ústroj: Kategória 1 (*):
odev poľný, taktická výstroj – nosný modulárny systém (taktická vesta), prilba, ochranná maska, kolenačky, chrániče zraku a sluchu
Kategória 2 (*):
služobná rovnošata (maskáče, kombinéza), taktická výstroj (taktická vesta), prilba, ochranná maska, kolenačky, chrániče zraku a sluchu
(príslušníci OS SR, ktorí majú vo výzbroji Pi 9 mm Luger
/5.pŠU, VP, MO SR/ štartujú v Kategórii 2, majú ústroj a výstroj podľa Kategórie 1)
         Kategória 3 :
                            military oblečenie (odporúčaná taktická vesta), chrániče zraku
                            a sluchu, kolenačky
(na STAGE, kde je použitie taktickej ústroje nutné /streľba Pi a súčasne Sa vz.58/ bude možnosť zapožičať taktickú výstroj z ÚŠZV MO SR Lešť, od rozhodcu)
 
* Puzdro na zbraň Pi a taktická výstroj (nosiče zásobníkov Pi a Sa vz. 58), ktoré príslušník reálne používa vo výkone služby        
 
Výzbroj:              Kategória 1:
služobná zbraň Pi 9 mm Makarov (*)  a min. 2 zásobníky
služobná zbraň Sa vz. 58 (**) a min. 3 zásobníky
Kategória 2:
služobná zbraň Pi 9 mm Luger (*) a min. 2 zásobníky
služobná zbraň Sa vz. 58 (**) a min. 3 zásobníky
Kategória 3:
                            ľubovoľná krátka zbraň 9 mm a min. 2 zásobníky
                            Sa vz. 58 a min. 3 zásobníky (možnosť zapožičania u rozhodcu)
 
*    služobná zbraň Pi bez úprav (max. náterom farebne upravené mieridlá)
** služobná zbraň Sa vz. 58 iba s mechanickými mieridlami (max. povolené úpravy  nasadený kompenzátor, úprava predpažbia, pažbička)
 
Použitá munícia v kategóriách 1 a 2 musí byť originálna (neprebíjaná).
 
Družstvo, ktoré nedodrží podmienky výstroje a výzbroje pre kategórie 1 a 2 bude automaticky preradené v konečnom hodnotení do kategórie 3.
 
Pravidlá súťaže:          pravidlá súťaže a spôsob vyhodnotenia vychádzajú z pravidiel športovej streľby IPSC, sú však prispôsobené pre potreby bojovej streľby. Konkrétne zmeny budú vysvetlené na spoločnom nástupe a na briefingu každej streleckej situácii. 
 
Zdravotnícke zabezpečenie: cestouÚŠZV MO SR Lešť
 
Doprava:     do výcvikového zariadenia JAKUB VILLAGE a medzi jednotlivými streleckými parkúrmi (JAKUB VILLAGE a JAKUB HIGH RISE BUILDING GUN) vlastnými prostriedkami.
 
Príchod: 06.10.2011 do 07:45 hod. do výcvikového zariadenia JAKUB VILLAGE (cca 2 km po vyznačenej komunikácii s reguláciou od ÚŠZV MO SR Lešť)    
 
Prezentácia: 07:45 – 08:30 hod. JAKUB VILLAGE       
 
Počet streleckých situácii:                     
4 strelecké situácie v priestoroch JAKUB VILLAGE
2 strelecké situácie v priestoroch JHRBG    
 
Počet rán:                    
Pi                 min. 130 ks Nb
Sa vz. 58     min.  60 ks Nb
 
 
 
 
 
 
 
 
Program:
5. októbra 2011
Príchod rozhodcov v popoludňajších hodinách a poučenie o spôsobe hodnotenia.
 
6. októbra 2011         
07:45 – 08:30 hod.      Prezentácia - JAKUB VILLAGE
08:45 hod.                   Slávnostný nástup – parkovisko JAKUB VILLAGE
09:00 – 12:00 hod.       Strelecká súťaž
12:00 – 13:00 hod.       Obed - ÚŠZV MO SR Lešť
13:00 – 16:30 hod.       Strelecká súťaž
17:00 hod.                    Ukončenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
                                     JAKUB VILLAGE
 
 
ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY PROGRAMU SÚŤAŽE A ORGANIZAČNÝCH PODMIENOK


Autor: por. Mgr. Martin JANČOK - Dátum: 19.09.2011
Čítanosť: 12529
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share