Preskocit navigáciu

Psychologické pracovisko


 1. Zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov ÚŠZV Lešť:

  • prevencia, poradenstvo, psychoterapia,
  • príprava, psychologický výcvik.


 2. V spolupráci so SkPeM zabezpečuje výber a obsadzovanie funkcií v ÚŠZV Lešť:

  • posudzovanie spôsobilosti príslušníkov UŠZV Lešť na vykonávanie vybraných funkcií;
  • zisťovanie psychickej spôsobilosti pre zaradenie do riadiacich funkcií a špecifických funkcií.


 3. Zabezpečuje poskytovanie psychologických služieb pre účastníkov pobytov:

  • psychologická starostlivosť a poradenstvo, vedenie individuálnej a skupinovej psychoterapie;
  • vykonávanie psycho-diagnostických vyšetrení podľa potreby a na základe objednávky;
  • prevencia a liečba posttraumatického syndrómu;
  • prevencia duševného zdravia, psychohygiena (predchádzanie generačným chorobám).


 4. V oblasti špeciálnych výcvikov zabezpečuje:

  • psychologickú prípravu, špecifický výcvik, psychologické pôsobenie,
  • rozvíjanie motivačných dispozícií k plneniu vojenských úloh v záťažových situáciách;
  • zvýšenie odolnosti zvládania psychickej záťaže;
  • rozvíjanie optimálnej funkčnej spoľahlivosti kognitívnych, senzomotorických a rozhodovacích procesov požadovaných pre úspešný výkon jednotlivých špecializácií, pre obsluhu zbraní, bojovej techniky a pre veliteľsko-štábne činnosti v záťažových situáciách; monitorovanie vzťahov v jednotke, vedenie debrífingov;
  • priebežné hodnotenie výcviku, predovšetkým v psychicky náročných situáciách a poskytovanie návrhov na ich skvalitnenie;
  • príprava a vedenie odborných psychologických seminárov;
  • poradenstvo, psychohygiena a regenerácia duševných síl.


 5. V oblasti výskumu:

  • získavanie, zhromažďovanie a spracovanie expertíz;
  • cieľom je poskytnúť vedecky odôvodnené podklady pre zvýšenie efektívnosti vojenských činností a skvalitnenie riadiacej práce s ľudskými zdrojmi;
  • implementácia poznatkov a skúseností do praxe.


 6. V oblasti poradenstva a školstva zabezpečuje:

  • poskytovanie poradenských služieb; urgentná medicína (medicína katastrof) - učenie na báze praktickej výuky a modelových situácií.

 

Skočiť na menu
Share