Preskocit navigáciu

Odbor zabezpečenia výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť


Odbor zabezpečenia výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť (ďalej len „OdZVPVO Lešť“) je priamo podriadený riaditeľovi ÚŠZV Lešť.
Zabezpečuje:
  • prevádzku, údržbu špeciálnych výcvikových zariadení, poľných výcvikových zariadení a ubytovacích zariadení,
  • prostredníctvom pracovníkov Oddelenia ochrany objektov - vlastná ochrana (OddOO-VO) ochranu objektov a zariadení ÚŠZV Lešť,
1.     Oddelenie strelníc a cvičísk

Oddelenie strelníc a cvičísk zabezpečuje nasledovné úlohy:
o    špeciálny výcvik jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR,
o    poľný výcvik ozbrojených síl SR, výcvik zahraničných armád a vykonávanie overovacích skúšok nových zbraní a techniky,
o    ostré streľby z tankov, bojových vozidiel pechoty, obrnených transportérov a delostrelectva,
o    streľby zo všetkých ručných zbraní,
o    streľby z palubných zbraní lietadiel a vrtuľníkov, streľby neriadenými raketami a bombardovanie cvičnými bombami,
o    taktické cvičenia bez bojovej streľby a s bojovou streľbou v súčinnosti s zložkami bojovej podpory,
o    výcvik vybraných zložiek do vojenských misií,
o    výcvik pri plnení úloh doprevádzania konvojov,
o    výcvik ženijných zložiek v ostrom trhaní a mínovaní,
o    výcvik vo vodení tankov, obrnených transportérov a bojových vozidiel, vrátane prekonávania vodnej prekážky,
K zabezpečeniu úloh má oddelenie k dispozícii nasledovné výcvikové zariadenia :
 
1.1 Poľné:        súčinnostná strelnica 
                           strelnica bojových vozidiel
                           pechotná strelnica
                           delostrelecká strelnica
                           taktické cvičiská
                           cvičisko trhania a mínovania
                           hádzalisko ručných granátov
                           vodné cvičisko
1.2. Špeciálne: Jakub VILLAGE
                            Jakub BULDING GUN
                            Jakub KOLOSEUM
                            Jakub KUGH RISE BULDING GUN
                            Prekážková dráha CISM
 
 
2.     Oddelenie ubytovacích zariadení

Oddelenie ubytovacích zariadení zabezpečuje ubytovanie pre vyvedené zložky do výcvikového priestoru vojenského obvodu Lešť v nasledovných ubytovacích zariadeniach :
o    Táborisko Slávia
o    Ubytovňa Slávia 100
o    Ubytovňa Slávia 300
o    Ubytovňa Zábava
o    Ubytovňa Vododrom
o    Zrubový tábor Slávia
o    Táborisko Riečky
o    Táborisko Brožkov Prameň
 
3.     Oddelenie ochrany objektov - vlastná ochrana

Oddelenie ochrany objektov - vlastná ochrana OdZVPVO Lešť (ďalej len „OddOO-VO“) zabezpečuje nasledovné úlohy:
o    nepretržitú 24 hodinovú ochranu všetkých objektov a odlúčených pracovísk ÚŠZV Lešť prostredníctvom kamerového systému a fyzickou obchádzkou;
o    vyplývajúce zo zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smerníc UŠZV Lešť pre ochranu objektov
o    vykonáva nepretržitú ochranu zbraní a streliva príslušníkov ÚŠZV Lešť, výdaj a príjem zbraní v zmysle Smernice UŠZV  na zabezpečenie, evidenciu, uloženie, výdaj a príjem zbraní a streliva,  
o    na základe vývoja počasia v zimných mesiacoch zabezpečuje v spolupráci s Odborom SMŠaTHČ zjazdnosť komunikácií a očistu spevnených plôch vo výcvikovom priestore VO Lešť;
Všetci pracovníci OddOO-VO používajú jednotné ošatenie a obuv počas pracovnej doby pri pracovnom procese, ako v interiéri tak aj pri obchádzkach ako súčasť vonkajšieho prejavu zamestnancov a na vizuálne odlíšenie od zamestnancov ÚŠZV Lešť. Toto ošatenie je trvale a viditeľne označené schváleným znakom vlastnej ochrany.

Skočiť na menu


Share