Preskocit navigáciu

Oddelenie telovýchovného lekárstva a zabezpečenia výcviku


 1. Oddelenie telovýchovného lekárstva a zabezpečenia výcviku sa zaoberá:

  • špeciálnu diagnostiku porúch posturálnych funkcií pohybového aparátu,
  • diagnostiku porúch pohybového systému,
  • funkčná diagnostika a telovýchovno-lekárske sledovania,
  • metodiku pohybových aktivít v rámci programov prevencie srdcovo-cievneho a pohybového aparátu,
  • zabezpečuje praktickú a teoretickú výučbu,
  • vykonáva počítačové spracovanie nameraných hodnôt a ich štatistiku triedenia.


 2. Oddelenie úzko spolupracuje s ostatnými oddeleniami odboru pri zabezpečení ich činnosti a s Odborom výcviku pri zabezpečení špeciálneho výcviku.

 

Skočiť na menu


Share