Preskocit navigáciu

RIADITEĽ CENTRA VÝCVIKU LEŠŤ


Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ

RIADITEĽ CENTRA VÝCVIKU LEŠŤ Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ
Narodil sa 3. júla 1974 v Spišskej Novej Vsi
 
vzdelanie
1988                      Základná škola v Spišskej Novej Vsi
1992                 Stredná priemyselná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi
2003                 Vysokoškolské štúdium na FA STU v Bratislave – Katedra obytných
                        budov
 
vykonávané funkcie:
1996 – 1997      práca v zahraničí
1997 – 1997      Elex, s.r.o.
1997 – 1998      Zirkon, s.r.o. ,architekt – projektant
2004 – 2014      podnikateľská činnosť v oblasti architektúry a inžinieringu
2006 – 2011      Architrav s.r.o. konateľ a majiteľ firmy, stavebná činnosť a developérska činnosť
2005 – 2014      Drevospiš K+M Snv, s.r.o. , konateľ a majiteľ firmy, činnosť v drevospracujúcom priemysle a ťažbe dreva
2011 – 2014      Danubearch s.r.o., konateľ a majiteľ firmy - stavebná činnosť a projekcia
2014 – 2014      Ministerstvo Obrany SR, SEMaI, vedúci oddelenia hnuteľného a nehnuteľného majetku
2015 – 2015      Ministerstvo Obrany SR, SEMaI, riaditeľ odboru investičnej výstavby a NSIP - NATO Security Investment Programme
2016 – 2016      Ministerstvo Obrany SR, SEMaI /Sekcia majetku a infraštruktúry/ generálny riaditeľ národný riaditeľ pre infraštruktúru
2016                 Centrum výcviku Lešť (CV Lešť) - riaditeľ
 
jazykové znalosti:        nemecký, ruský jazyk, anglický- pasívne
 
Ing. arch. Anton Maštalský je ženatý, má syna a dcéru
 
 
Skočiť na menu
RIADITEĽ CV LEŠŤ
Riaditeľ CV Lešť je štatutárnym orgánom a v pracovno-právnych vzťahoch robí za zamestnávateľa právne úkony voči zamestnancom CV Lešť a iným subjektom.
V pôsobnosti riaditeľa CV Lešť je najmä rozhodovanie, schvaľovanie a zodpovednosť za zásadné otázky činnosti CV Lešť, zároveň zodpovedá za komunikáciu a spoluprácu s nadriadeným orgánom ako aj s inými orgánmi štátnej správy.

Skočiť na menu


Share