Preskocit navigáciu

RLS (real life support) – logistická podpora cvičenia Slovenský štít 2022


RLS (real life support) – logistická podpora cvičenia Slovenský štít 2022
     Logistická podpora je neoddeliteľnou súčasťou každého vojenského cvičenia. Zabezpečenie stravy, ubytovacích priestorov a odborná starostlivosť o vojenskú techniku je len malou časťou pôsobenia logistických jednotiek.
      Cvičenia Slovenský štít 2022 sa zúčastňuje jednotka RLS, ktorá je zložená z príslušníkov PS OS SR a koordinovaná najmä príslušníkmi Brigády bojového zabezpečenia PS OS SR. Veliteľom jednotky RLS pre Slovenský štít 2022 je pplk. Marek Krchňavý, veliteľ 14.práporu logistiky Topoľčany. Na logistickej podpore v rámci RLS sa podieľa okolo 300 profesionálnych vojakov. Medzi ich hlavné úlohy patrí zabezpečenie ubytovania pre cvičiacich v CV Lešť (pre približne 1500 vojakov), vybudovanie táborov v poľných podmienkach, stravovanie cvičiacich v CV Lešť aj v posádkach – RLS disponuje v priestoroch CV Lešť šiestimi jednotkami na prípravu stravy a ôsmimi výdajňami stravy, ďalej úlohy ako koordinácia prepráv a presunov rôzneho druhu materiálu a techniky (spolu vyčlenených približne 300 kusov rôznej techniky v prospech cvičiacich), vagónovanie techniky, zabezpečenie opráv techniky, výzbroje a skladovanie munície. Zabezpečujú tiež výdaj pohonných hmôt a napríklad aj zdravotnícke zabezpečenie pre cvičiacich vojakov prostredníctvom ROLE 1.
      Široké spektrum podporných aktivít, ktoré zabezpečuje jednotka RLS, si vyžaduje dlhodobé plánovanie a prípravu, a tiež dlhé týždne koordinácie.

RLS (real life support) – logistická podpora cvičenia Slovenský štít 2022RLS (real life support) – logistická podpora cvičenia Slovenský štít 2022RLS (real life support) – logistická podpora cvičenia Slovenský štít 2022RLS (real life support) – logistická podpora cvičenia Slovenský štít 2022

Autor: PAO SLSD2022 , Foto: autor - Dátum: 20.05.2022
Čítanosť: 465
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share