Preskocit navigáciu

Odborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na Lešti


Odborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na Lešti
     V termíne od 6. 9. do 8. 9. 2021 sa v priestoroch Centra výcviku Lešť (ďalej CV Lešť) uskutočnil odborný seminár pre príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej A PZ v Bratislave) a Policajného zboru, ktorého nosnou témou bola v poslednej dobe často medializovaná problematika „Služobných zákrokov príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska“.
     Program prvého dňa aktivity bol zahájený privítaním rektorky A PZ v Bratislave Dr. h.c. prof. JUDr. Lucii KURILOVSKEJ, PhD. a dalších účastníkov odborného seminára riaditeľom CV Lešť Ing. arch. Antonom MAŠTALSKÝM. Krátku prezentáciu a oboznámenie s možnosťami využitia ktoré CV Lešť ponúka pre hostí vykonal zástupca riaditeľa CV Lešť pplk. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. Riaditeľ Odboru špeciálneho výcviku mjr. Ing. Juraj ANTOL ďalej vo svojom príhovore vyzdvihol prínos príslušníkov poriečneho oddelenia polície rezortu vnútra, ktorí zabezpečovali v termíne 13. až 16. júla v priestoroch Seneckých jazier a bratislavského prístavu prípravu vyčlenených príslušníkov Vojenskej polície na budúcoročné pôsobenie v námornej misii EÚ v Stredozemnom mori s oficiálnym názvom EUNAVFOR MED IRINI. Teoretická časť programu odborného seminára pokračovala až do večerných hodín.
     Ďalšie dva dni odborného seminára boli zamerané na prehliadku jednotlivých výcvikových zariadní na ktorých sa výcvik zložiek MV SR vykonáva a praktické ukážky výcviku jednotiek OS SR pri prekonávaní vodnej prekážky tankami, bojovými obrnenými vozidlami a obrnenými transportérmi (zastúpenými príslušníkmi 1. mechanizovanej brigády Topoľčany a 2. mechanizovanej brigády Prešov) pod velením veliteľa 2. mechanizovanej brigády plk. Ing. Slavomíra VERČIMÁKA.
     Na záver rektorka A PZ v Bratislave poďakovala za vytvorenie adekvátnych podmienok a možnosť uskutočniť odborný seminár v priestoroch CV Lešť čo spečatila aj zápisom do kroniky CV Lešť.

Odborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na LeštiOdborný seminár príslušníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Policajného zboru na Lešti

Autor: Ing. Ivan KVASNA - CV Lešť , Foto: PhDr. Peter TISCHLER - CV Lešť, Ing. Ivan KVASNA - CV Lešť - Dátum: 13.09.2021
Čítanosť: 1724
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share