Preskocit navigáciu

Stretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie Pole


Stretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie Pole

Pri príležitosti 70. výročia vysťahovania obce Turie Pole Aktív pamäti obce Turie Pole zorganizoval dňa 14.8.2021 stretnutie rodákov, ich príbuzných a priateľov v priestoroch bývalej obce Turie Pole vo Vojenskom obvode Lešť – Centra výcviku Lešť.

Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 150 osôb. Pani Labátová - priamy potomok z Turieho Pola, ktorá uvedené stretnutie zorganizovala v úvode privítala všetkých prítomných a zvlášť spoluorganizátorov za Vojenské lesy a majetky š.p. (ďalej len „VLM“) Ing. Chlpáňa, zástupcu riaditeľa Centra výcviku Lešť (ďalej len „CV Lešť“) pplk. Ing. Guľáša, vedúceho organizačného oddelenia CV Lešť PhDr. Tischlera a správcu Vojenského obvodu (ďalej len „SVO Lešť“) Lešť pplk. Ing. Mátyása.

Po privítaní sa začali služby božie ktoré odslúžil ThMgr. Ďurov, po skončení vyzval prítomných o minútu ticha za zosnulú Zuzanu Ondríkovú bývalú členku Aktívu obce Turie Pole. V príhovore pána farára sa potomkovia rodákov dozvedeli veľmi podstatnú a možno ani nezdokumentovanú časť histórie.

Na stretnutí sa prihovoril prítomným aj krajský predseda matice slovenskej Ján Brloš z Banskej Bystrice, ktorý odovzdal ďakovný list manželom Labátovcom za významný prínos k rozvoju národnej kultúry.

Po oficiálnej časti sa rodáci a ich príbuzní presunuli  k pamätnej tabuli obce Turie Pole kde položili vence a  zapálili sviečky.

Posledný bod programu spríjemnila svojim vystúpením spevácka skupina „Strháranka“. Spomienky a spoločné rozhovory pokračovali pod vojenským stanom pri občerstvení a napečených dobrotách, ktoré sa pekávali v minulosti v obci. Niektorí jednotlivci sa vybrali k ruinám kostola do cintorína. Priestor a prístup bol ohraničený kvôli bezpečnosti páskou a preto bolo možné vidieť už len zrúcaniny kostola.

Na záver syn mjr. v.v. Labát poďakoval CV Lešť, VLM š.p. a SVO Lešť za spoluprácu pri organizovaní stretnutia a prípravy priestorov v časti bývalej obce Turie Pole.


Stretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie PoleStretnutie rodákov a ich príbuzných obce Turie Pole

Autor: PhDr. Peter Tischler – CV Lešť , Foto: autor - Dátum: 17.08.2021
Čítanosť: 218
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share