Preskocit navigáciu

Porada vedúcich pracovníkov Úradu správy majetku štátu a Agentúry majetku štátu MO SR na Lešti


Porada vedúcich pracovníkov Úradu správy majetku štátu a Agentúry majetku štátu MO SR na Lešti
     V dňoch 21.07.-22.07.2021 sa uskutočnila v priestoroch Centra výcviku Lešť (ďalej len „CV Lešť“) pracovná porada vedúcich pracovníkov (riaditeľov odborov) Úradu správy majetku štátu (ďalej len „ÚSMŠ“) a Agentúry správy majetku MO SR (ďalej len „ASM“). Riaditeľa ÚSMŠ Mgr. Bučana, riaditeľa ASM Ing. Zachara a vedúcich pracovníkov privítal zástupca riaditeľa CV Lešť pplk. Ing. Guľáš, PhD. Po prezentácii logistických a výcvikových  spôsobilostí CV Lešť pokračovala porada pod riadením R ÚSMŠ Mgr. Bučana. Druhý deň bol program účastníkov pracovnej porady zameraný na prehliadku špecifických stavebných objektov v správe CV Lešť a jeho výcvikových spôsobilostí. Predmetom prehliadky boli napr. objekty vodného cvičiska Vododrom, výcvikového trenažéra Jakub Koloseum a takticko-streleckého trenažéra Jakub Building Gun. Ďalej pokračovala prehliadka multifunkčného takticko-streleckého trenažéra Jakub High-Rise Building Gun – Družba a taktickej usadlosti Oremland-Kishlak. Posledný bod prehliadky výcvikových zariadení bola ukážka výcviku na lezeckom trenažéri Bralce – Via Ferata, kde práve prebiehal lezecký výcvik príslušníkov 23. motorizovaného práporu z Trebišova pod vedením inštruktora lezenia mjr. Ing. Lišaníka z Odboru špeciálneho výcviku CV Lešť.
     Záverom R ÚSMŠ R ASM ocenili účelovosť, rozsah a kvalitu výcvikových a logistických spôsobilostí CV Lešť poskytovaných ozbrojeným a záchranným zložkám SR.

Porada vedúcich pracovníkov Úradu správy majetku štátu a Agentúry majetku štátu MO SR na LeštiPorada vedúcich pracovníkov Úradu správy majetku štátu a Agentúry majetku štátu MO SR na LeštiPorada vedúcich pracovníkov Úradu správy majetku štátu a Agentúry majetku štátu MO SR na LeštiPorada vedúcich pracovníkov Úradu správy majetku štátu a Agentúry majetku štátu MO SR na LeštiPorada vedúcich pracovníkov Úradu správy majetku štátu a Agentúry majetku štátu MO SR na LeštiPorada vedúcich pracovníkov Úradu správy majetku štátu a Agentúry majetku štátu MO SR na LeštiPorada vedúcich pracovníkov Úradu správy majetku štátu a Agentúry majetku štátu MO SR na LeštiPorada vedúcich pracovníkov Úradu správy majetku štátu a Agentúry majetku štátu MO SR na Lešti

Autor: PhDr. Peter Tischler - CV Lešť , Foto: Ing. Ivan KVASNA - CV Lešť - Dátum: 28.07.2021
Čítanosť: 347
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share