Preskocit navigáciu

Unikátny nález na Lešti


Unikátny nález na Lešti
     Vojenský historický ústav (VHÚ) nadobudol do zbierkového fondu Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea dva nové predmety kultúrnej hodnoty. Podľa odborného stanoviska PhDr. Mariana Uhrina, PhD., riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a uznávaného odborníka aj na pozemnú techniku armád bojujúcich na území Slovenska v rokoch 2. svetovej vojny, ide o  kolesny k nemeckej húfnici 10,5 cm leichte Feldhaubitz leFH-18. Oboch nemých svedkov svojej doby zachránili od ich úplnej skazy nezávisle od seba príslušník Ozbrojených síl SR Lukáš Miga a pracovník pražského Vojenského historického ústavu Miroslav Kosťún, ktorí vzácne nálezy ohlásili Krajskému pamiatkovému úradu („KPÚ“) v Banskej Bystrici. Po obhliadke miest ich nálezu – na cintoríne zaniknutej obce Lešť a v mokradi v blízkosti zaniknutej obce Turie Pole, ktorú vykonal archeológ KPÚ v Banskej Bystrici Mgr. Martin Miňo za účasti zamestnancov VHÚ – pracovníkov Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea, boli po administratívnych úkonoch predmety kultúrnej hodnoty bezodplatne prevedené na VHÚ. Ich vyzdvihnutie sa uskutočnilo v dňoch 11. až 12. apríla 2024 za asistencie príslušníkov Ozbrojených síl SR a KPÚ Banská Bystrica. 
      V súvislosti s nálezmi oboch predmetov kultúrnej hodnoty je potrebné uviesť, že vzhľadom na zachovalosť kolesny nájdenej pri Turom Poli je možné jej kompletné reštaurovanie. 
     Aj touto cestou ďakujeme Ozbrojeným silám SR, osobitne vedeniu Výcvikového centra Lešť, Pamiatkovému úradu SR a nálezcom za ich nadšenie a nezištnú pomoc pri záchrane hmotných pamiatok spojených s vojenskou minulosťou Slovenska.

https://www.vhu.sk/unikatny-nalez-na-lesti/


Unikátny nález na LeštiUnikátny nález na LeštiUnikátny nález na LeštiUnikátny nález na LeštiUnikátny nález na Lešti

Autor: VHÚ , Foto: VHÚ - Dátum: 23.05.2024
Čítanosť: 69
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share