Preskocit navigáciu

Piate výročie Duchovnej správy Centra výcviku Lešť


Piate výročie Duchovnej správy Centra výcviku Lešť Duchovná správa je a má byť darom pre všetkých, ktorí v Centre výcviku Lešť (ďalej len „CV Lešť“) pracujú a prichádzajú sem na výcvik. V tomto duchu sa začalo aj stretnutie kňazov Ordinariátu OS a OZ SR a pozvaných hostí 30.júna 2022 v CV Lešť. Hostí privítal vedúci Organizačného oddelenia PhDr. Peter Tischler a v úvodnom príhovore sa zameral na históriu vojenského priestoru Lešť až po súčasnosť. Nasledovala moderovaná diskusia o prínose duchovnej správy na Lešti. V dopoludňajších hodinách bola v kaplnke sv. Františka z Assisi v CV Lešť slávená ďakovná svätá omša, ktorú celebroval biskupský vikár Ordinariátu pre MV SR plk. PaedDr. Jozef Paluba spoločne s prítomnými kňazmi nielen z Ordinariátu OS a OZ SR a s kňazmi armády Českej republiky a Slovinska, ktorí sú súčasťou NATO z MN BG SVK. V závere vikár poďakoval za zriadenie duchovnej správy v CV Lešť pred piatimi rokmi (1.7.2017) a následného zriadenia kaplnky najmä prvému duchovnému Mons. plk. ThDr. Františkovi Bartošovi, PhD. Mons. plk. ThDr. František Bartoš, PhD. vo svojom príhovore zhrnul svoj príchod na Lešť, začiatky duchovnej správy, rekonštrukciu budovy bývalej laserovej strelnice do dnešnej podoby kaplnky a na záver poďakoval za podporu a spoluprácu s velením CV Lešť a VC HaZZ Lešť a za príjemné stretnutia s pracovníkmi Lešte a cvičiacimi jednotkami, ktorí vykonávali výcviky v Lešti. Víziou duchovnej správy v CV Lešť ostáva aj do budúcna otvorenosť pre všetkých a každého, kto hľadá duchovnú útechu. Pastorácia prítomnosťou, teda „byť s človekom tam, kde žije a v tom, čo prežíva“, je zásadným pilierom služby, ktorá je cez duchovnú správu v CV Lešť poskytovaná každému, kto prejaví záujem. Prijatie človeka v jeho často krát zložitej situácii, vypočutie a povzbudenie je podstatným motívom zriadenia duchovnej správy v CV Lešť.

Piate výročie Duchovnej správy Centra výcviku LešťPiate výročie Duchovnej správy Centra výcviku LešťPiate výročie Duchovnej správy Centra výcviku LešťPiate výročie Duchovnej správy Centra výcviku LešťPiate výročie Duchovnej správy Centra výcviku LešťPiate výročie Duchovnej správy Centra výcviku Lešť

Autor: PhDr. Peter Tischler – CV Lešť , Foto: nrtm. Attila Mező – CV Lešť - Dátum: 30.06.2022
Čítanosť: 498
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share