Preskocit navigáciu

Stravovacie zariadenia


Stravovacie zariadenie poskytuje stravovanie predovšetkým vlastným stravníkom, vrátane tých, ktorí sú v danom mieste dočasne pridelení na výcviku, alebo  na pracovnej, služobnej  ceste alebo na inom zmluvnom pobyte, ktorý vyplýva z pôsobnosti Centra výcviku Lešť.

Každý ubytovaný má možnosť stravovania v rámci stravovacích kapacít  ak si objedná a následne zakúpi stravenky platné Centra výcviku Lešť.
V  Centre výcviku Lešť je pripravovaná celodenná strava pre všetky osoby ubytované alebo vykonávajúce zamestnanie v súlade s Cenovým výmerom pre stravovanie v SZ schváleným riaditeľom Centra výcviku Lešť s ponukou objednať si jedlo deň vopred . A to tak raňajky, obed a večeru alebo studenú stravu na nasledujúci deň.
 
Stravovacie zariadenia Centra výcviku Lešť:
a) Stravovacie zariadenie UB 100
b) Stravovacie zariadenie Táborisko Slávia
c) Stravovacie zariadenie Zábava
 
Ubytovaní môžu počas pobytu používať aj stravné automaty fungujúce v priestoroch Centra výcviku Lešť alebo súkromné bufety, ktoré v priestoroch Centra výcviku Lešť podnikajú na základe platných povolení. Čas predaja je vždy vyznačený na výdajnom okienku bufetu a za kvalitu a správnosť cien zodpovedá prevádzkovateľ bufetu.

Skočiť na menu


Share