Pastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť


Pastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť

Dňa 18. októbra 2018 o 13.00 hod. sa uskutočnilo slávnostné požehnanie Kaplnky sv. Františka z Assisi v Centre výcviku Lešť. Pontifikálnu svätú omšu celebroval vojenský biskup Mons. František Rábek. Na tejto slávnosti sa zúčastnili vojenskí a policajní duchovní na čele s generálnym vikárom pplk. Bartolomejom Juhásom, duchovní susedných farností ako aj prednosta Vojenského obvodu Lešť, zástupcovia KR PZ v BB, zástupcovia Výcvikového centra HaZZ v Lešti, zástupcovia Vojenských lesov a majetkov, príslušníci a zamestnanci CV Lešť a ďalší hostia. Slávnosť hudobne doprevádzal chrámový spevokol zo Senohradu.

Vojenský biskup  vo svojom príhovore priblížil, prečo sa sv. František stal patrónom kaplnky v Lešti: Duchovná služba v Centre výcviku Lešť vznikla za pontifikátu pápeža Františka, duchovnú službu zriadil ordinár OS a OZ SR biskup František a aj prvý duchovný nosí meno sv. Františka z Assisi. Preto bolo celkom prirodzené, že sme patróna sv. Františka akoby dostali darom… nielen obrazne, ale aj doslova v podobe relikvie sv. Františka, ktorú nám darovali sestry  z komunity sv. Jozefa z Janova v Taliansku.

Najväčší dôvod pre ktorý sa stal sv. František našim patrónom je ten, že František z Assisi bol vojak a rytier… Keď bol v zajatí a ochorel, uvedomil si, že ešte väčšou katastrofou než je vojna, sú zlé vzťahy medzi ľuďmi a neúcta k prírode... Bol to práve on, kto povedal, že na prvom mieste nemôže byť mamona, ale potrebné je budovanie vzťahov s Bohom a tiež s inými ľuďmi, lebo vojny vznikajú z egoizmu a z túžby po zisku. Vychádzajú z nášho srdca a našich vzťahov. Jeho najznámejšia modlitba je práve modlitba za pokoj…

František bol aj vynikajúcim vyjednávačom. So sultánom dokázal urobiť dohodu, že on a jeho bratia môžu ostať vo Svätej Zemi, aj napriek veľkým náboženským konfliktom moslimského a kresťanského sveta, ktoré pretrvávajú dodnes.

Svätý František z Assisi sa tak stáva dôstojným patrónom našej kaplnky a taktiež personálnej farnosti v CV Lešť.

Po skončení obradov vystúpila aj umelkyňa sr. Veronika Mária Orešková, absolventka umeleckých škôl polychrómie v Innsbrucku (Rakúsko) a vo Florencii (Taliansko), ktorá predstavila celkový umelecký zámer ako aj techniku tvorby.

V priebehu tohto roka bola budova laserovej strelnice premenovaná na kaplnku. V posledných týždňoch prešla celkovou obnovou a dostala aj úplne nové liturgické zariadenie. Som veľmi rád, že sa nám podarilo spoločnými silami pripraviť dôstojný priestor z hľadiska technického, umeleckého, ako aj duchovného.

Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní tomuto dielu.

Pastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku LešťPastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku LešťPastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku LešťPastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku LešťPastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť

Autor: plk. Mons. ThDr. František BARTOŠ, PhD. , Foto: PhDr. Peter TISCHLER – CV Lešť, Ing. Ivan KVASNA – CV Lešť - Dátum: 19.10.2018
Čítanosť: 961
Verzia pre tlač

Skočiť na menu