Zavedenie systému JEMM do OS SR


Zavedenie systému JEMM do OS SR
Príslušníci štábov a jednotiek, ktorí plánujú, pripravujú, vykonávajú cvičenia v rámci poľnej prípravy a prípravy jednotiek s vopred pripravenou rozohrou (najčastejšie) metódou štábneho nácviku, taktického cvičenia, odborne taktického cvičenia, taktického cvičenia s bojovou streľbou, ale najmä veliteľsko-štábneho cvičenia, sa postupne od novembra 2011 až po máj 2013 zúčastnili krátkodobého kurzu  JEMM T3 + MEL/MIL (Joint Exercise Management Module Train The Trainers + Main Event List / Main Incident List).
            Uvedený kurz sa konal v priestoroch Odboru simulačných technológií ÚŠZV Lešť, v trvaní 5 dní, počas ktorých sa frekventanti kurzu naučili plánovať cvičenia podľa noriem NATO. Boli im vysvetlené jednotlivé funkcie a zásady tvorby dokumentov cvičenia v celej postupnosti podľa NATO. Prakticky plánovali a pripravovali rozohru cvičenia s jej odohraním s nástrojom JEMM.
            Po úspešnom absolvovaní kurzu je účastník je schopný porozumieť a pod vedením riadiaceho cvičenia čiastočne prispieť k vypracovaniu základných parametrov a dokumentácie pre cvičenie, navrhnúť spôsob prípravy cvičenia so zameraním na tvorbu rozohry vo fáze plánovania cvičenia, ako zdôraznil riadiaci kurzu major Ing. Milan Hanko zo Štábu operácií Generálneho štábu OS SR a ďalej poznamenal, že v ďalších fázach prípravy a vykonania cvičenia samostatne na základe požiadaviek a určených cieľov vykonať prípravu respektíve vytvorenie MEL/MIL pre cvičenie.
            V závere kurzu frekventanti sú schopní školiť/viesť výcvik v systéme JEMM pre úroveň užívateľ za použitia všetkých metód (tam kde je to možné a efektívne aj s počítačovou simuláciou, či len imitáciou alebo bez nich) a tiež pri typoch cvičení LIVEX.

fotofotofotofotofoto1foto1foto1foto1foto2

Autor: PhDr. Peter Tischler – ÚŠZV Lešť , Foto: autor a archív ÚŠZV Lešť - Dátum: 24.05.2013
Čítanosť: 5780
Verzia pre tlač

Skočiť na menu