Mnohonárodný prápor vojenskej polície NATO zahájil cvičenie na Lešti BLACK BEAR 2011


Mnohonárodný prápor vojenskej polície NATO zahájil cvičenie na Lešti BLACK BEAR 2011
Vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť (VP VO Lešť) v dňoch od 12 . do 20. septembra 2011 cvičia príslušníci Mnohonárodného práporu vojenskej polície - (Multinational Military Police Battalion – MNMPBAT) NATO pod názvom „BLACK BEAR 2011“.
Cvičenia sa zúčastňujú štyri krajiny zoskupené v NATO MNMPBAT. Poľsko ako vedúca krajina projektu, Česko, Chorvátsko a Slovensko. Celkom 400 osôb sa bude podieľať na plnení úloh cvičenia, spoločne aj s podpornými logistickými jednotkami, ktoré zabezpečujú ubytovanie, stravovanie, muníciu, ošetrovanie techniky, spojenie, výpočtovú a komunikačnú techniku.
Na nástupe cvičiacich jednotiek dňa 13. septembra 2011 bol podpísaný : „Transfer of Autority“ (dokument o  prepodriadenosti jednotiek) pod spoločné velenie počas cvičenia. Po podpise kapitána Chorvátskej vojenskej polície Róberta Voriha, veliteľa NATO MNMPBAT, sa začne plniť hlavná úloha cvičenia: „Zladiť a precvičiť jednotlivé spôsobilosti NATO MNMPBAT“.
NATO MNMPBAT je zložený z národných jednotiek vojenských polícií. Táto jednotka môže podporovať veliteľov na taktickom stupni prostredníctvom vykonávania policajných činností, ktoré sú v súlade s platnými predpismi. Medzi tieto činnosti patria: „Zabezpečovanie bezpečnosti prepravy, priestoru, vyšetrovanie zadržiavanie a ďalšie činnosti, ktoré sú vykonávané v celom spektre vojenských operácií“.
 
V súlade s Implementačnou dohodou môže prápor plniť tieto základné typy úloh:
  1. operácie podľa čl. 5 Washingtonskej zmluvy (kolektívna obrana),
  2. operácie nepodliehajúce čl. 5 Washingtonskej zmluvy – Operácie krízového manažmentu zahŕňajúce:
a)   operácie na podporu mieru (Peace Support Operations = PSO),
b)   humanitárna pomoc,
c)    pomoc pri prírodných pohromách a kalamitách,
d)   evakuácia civilného obyvateľstva,
e)   vojenská pomoc a podpora civilných štruktúr.
 
            Cvičiaci budú v čase cvičenia vybavení aj taktickým simulátorom MILES 2000.
Pomocou tohto simulátora má riadiaci cvičenia možnosť sledovať taktiku a plnenie úloh jednotlivých udalostí.
            V rámci CIMIC OPERATION – pomoc a podpora civilných štruktúr, bude precvičená aj úloha riešenia evakuácie Základnej školy v obci Pliešovce.
           
            Počas celého cvičenia NATO MNMPBAT využíva priestory Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť (ÚŠZV Lešť). Ubytovanie a stravovanie v poľných podmienkach pre cvičiacich sú vyčlenené v Zrubovom tábora Slávia. Cvičenie bude prebiehať  aj na špeciálnych výcvikových zariadenia ÚŠZV Lešť. Jednotlivé udalosti sa budú odohrávať a cvičiť na strelecko – taktickom trenažéri Jakub High Rise Bullding Gun, výcvikovej osade Jakub Village a budú využité aj priestory strelníc ÚŠZV Lešť.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto2foto2foto2foto2foto3foto3foto3foto3

Autor: PhDr.Peter Tischler-ÚŠZV Lešť , Foto: PhDr.Peter Tischler-ÚŠZV Lešť - Dátum: 14.09.2011
Čítanosť: 11600
Verzia pre tlač

Skočiť na menu