Preskocit navigáciu

Taktické cvičiská súčinnostnej strelnice


 

A1: (Vozárka, L.Vrch, Kopanica, Vršáč, Kobola(Kobyla)) Sa nachádza v JZ časti VPVO Lešť.
V tomto sektore je možné prevádzať TC všetkých druhov vojsk do stupňa prápor. V časti Vozárka je možné vytvoriť poľný autopark pri dodržaní všetkých predpisov a nariadení.
Obmedzenie v činnosti je pri streľbe na Súčinnostnej strelnici.
 
A2: (Kamenný Vrch, Buťová, Močiar, Cerová)
Tento sektor sa nachádza v JV časti SúS.
V sektore 6 je možné vykonávať výcvik peších i mechanizovaných jednotiek do stupňa rota. Tento priestor je ideálny pre TC rpp, min. bat. a prieskumné jednotky.  
Obmedzenie v činnosti je pri streľbe na Súčinnostnej strelnici, Delostreleckej strelnici v smere Útlaky – Kobola a streľbách letectva.
 
A3: ( Šušková, Nad hájom, trig. 638,4)
Nachádza sa v strednej časti VP VO Lešť.
V tomto sektore je možné vykonávať TC prieskumných jednotiek, mechanizovaných jednotiek a peších jednotiek do stupňa rota.
Do tohoto sektoru nepatrí priestor pre trečový manéver SúS a pri streľbách na SúS sa neprideľuje.
Obmedzenie v činnosti je pri streľbe na Súčinnostnej strelnici, Delostreleckej strelnici (v smere Útlaky – Kobola a Stará Lešť – Viničky)  a Strelnici bojových vozidiel.
 
A4 1/2: ( Útlaky – trig. 513,2 )
Nachádza sa v J časti VP VO Lešť. Je rozdelený na 2 časti, ktoré je možné prideľovať samostatne, alebo spolu.V tomto sektore je možné využiť časť Útlaky kde je vhodný priestor na TC pre delostrelecké jednotky, pešie jednotky, jednotky RCHBO, PVO a prieskumné jednotky do stupňa rota.
Obmedzenie v činnosti je pri streľbe na Súčinnostnej strelnici (Včasti Útlaky palebné postavenia pre RM vz.70 (raketomety) a ShKH) .
 
A5: (st. Muničný sklad)
V tomto sektore je možné zriaďovať poľné autoparky a na panelovej ploche VS. Je vhodný pre výcvik peších jednotiek. Nieje vhodný na jazdy technikou z dôvodu jeho malej rozlohy. Je možné ho prideliť spolu s  A2.
Bez obmedzení.
 
A6: (trig. 644,0, trig. 655,8, trig. 630,7)
Nachádza sa v strednej časti VP VO Lešť.
V tomto sektore je možné vykonávať TC prieskumných jednotiek, mechanizovaných jednotiek a peších jednotiek do stupňa čata.
Obmedzenie v činnosti je pri streľbe na Súčinnostnej strelnici, Delostreleckej strelnici (v smere Útlaky – Kobola), Strelnici bojových vozidiel a Pechotnej strelnici.
 
B1: (J.Vrch, Veľké a Malé blato)Nachádza sa v SZ časti VP VO Lešť.
V tomto sektore je možné cvičiť taktické cvičenia všetkých druhov vojsk s vojenskou technikou a bez nej.
Sektor umožňuje jazdy pásovou i kolesovou technikou v teréne s výnimkou zalesnených porastov. Technika v tomto sektore môže cvičiť jazdy, presuny techniky sťaženým terénom, zaujatie palebných postavení či bojových formácií.
Pešie jednotky môžu využiť tento priestor na výcvik v maskovaní a orientácii v teréne, pešie presuny, prieskumná činnosť, ochrana objektov a odstavenej techniky či zamínovanie priestoru cvičnou muníciou. Sektor B1 je možné využiť do stupňa rota.
Obmedzenie v činnosti v sektore B1 je pri streľbe na Delostreleckej strelnici (v smere Útlaky – Kobola) a streľbách letectva.
 
B2: (trig.699,9, st. Laz) Nachádza sa v SZ časti VP VO Lešť.
 V tomto sektore je možné cvičiť taktické cvičenia všetkých druhov vojsk s vojenskou technikou a bez nej.
Sektor umožňuje jazdy pásovou i kolesovou technikou v teréne s výnimkou zalesnených porastov. Technika v tomto sektore môže cvičiť jazdy, presuny techniky sťaženým terénom, zaujatie palebných postavení či bojových formácií.
Pešie jednotky môžu využiť tento priestor na výcvik v maskovaní a orientácii v teréne, pešie presuny, prieskumná činnosť a zamínovanie priestoru cvičnou muníciou. Sektor B2 je možné využiť do stupňa rota.

Obmedzenie v činnosti v sektore B1 je pri streľbe na Delostreleckej strelnici (v smere Útlaky – Kobola) a streľbách letectva.

Skočiť na menu


Share