Preskocit navigáciu

Koordinácia pred cvičením na Lešti


Koordinácia pred cvičením na Lešti
     Začiatok septembra sa v Centre výcviku Lešť (CV Lešť) niesol v duchu najdôležitejších porád druhej polovice roka 2016. Dňa 6. septembra 2016 sa uskutočnila v posádkovom klube CV Lešť koordinačná porada k využitiu výcvikových a ubytovacích zariadení CV Lešť. Poradu zahájil riaditeľ CV Lešť Ing. Peter ČOKINA a mjr. Ing. Miloš MÁTYÁS prítomných oboznámil s priebehom zamestnania. Následne kpt. Ing. Miroslav ANTAL koordinoval priebeh celej porady za prítomnosti 23 príslušníkov útvarov a zložiek MO SR, zástupcu správy vojenského obvodu Lešť, príslušníkov Výcvikového centra HaZZ Lešť a zástupcov VLM SR. Na porade bol spresnený plán využitia VP VO Lešť na mesiac október a predbežne naplánované mesiace november a december.
     Hlavný dôraz bol položený na spresnenie využívania výcvikových a ubytovacích zariadení pre medzinárodné cvičenie „SLOVENSKÝ ŠTÍT 2016“.
     Nasledujúci deň sa konala v CV Lešť rekognoskácia výcvikových a logistických zariadení a koordinácia priebehu cvičenia (LIVEX) s medzinárodným zastúpením, ktorá bola súčasťou „Záverečnej koordinačnej konferencie - SLOVENSKÝ ŠTÍT 2016“ organizovanej ŠbSP GŠ OS SR v Bratislave. Aktivitu zahájil riaditeľ CV Lešť Ing. Peter ČOKINA v spolupráci s náčelníkom Oddelenia plánovania prípravy GŠ OS SR pplk. Ing. Norbertom HRÍBOM. Ďalej vystúpil mjr. Ing. Miloš MÁTYÁS, ktorý krátkym brífingom uviedol účastníkov do situácie a poskytol im informácie o organizácii a priebehu celodennej aktivity. Po ukončení úvodnej časti účastníci vykonali prehliadku jednotlivých výcvikových a logistických zariadení.
     Na záver pplk. Ing. Norbert HRÍB vyslovil poďakovanie 1. ZR CV Lešť plk. Ing. TOTKOVIČOVI a jeho personálu za odbornú podporu, ústretovosť a aktívnu spoluprácu zo strany CV Lešť.

Koordinácia pred cvičením na LeštiKoordinácia pred cvičením na LeštiKoordinácia pred cvičením na LeštiKoordinácia pred cvičením na LeštiKoordinácia pred cvičením na LeštiKoordinácia pred cvičením na LeštiKoordinácia pred cvičením na Lešti

Autor: OOdd CV Lešť , Foto: archív CV Lešť - Dátum: 09.09.2016
Čítanosť: 1096
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share