Preskocit navigáciu

Stretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu Lešť


Stretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu Lešť

   V Centre výcviku Lešť (ďalej len „CV Lešť“) sa 8. júla 2020 uskutočnilo stretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu Lešť (ďalej len „VO Lešť“). Uvedené podujatie bolo zorganizované na podnet riaditeľa CV Lešť Ing. arch. Maštalského a náčelníka Odboru plánovania výcviku a cvičení Generálneho štábu ozbrojených síl SR plk. Hríba.

   Po privítaní zástupcom riaditeľa pplk.Guľášom a riaditeľom Správy logistiky Ing. Rausom na pôde VO Lešť privítali hostí aj riaditeľ Odboru riadenia špecializovanej štátnej správy MO SR plk. Hiadlovský a vedúci Správy VO Lešť pplk. Mátyás.

   V úvode stretnutia plk. Hríb oboznámil prítomných o využívaní VO Lešť jednotkami OS SR z dôvodu viacúčelovosti výcvikových zariadení a vybudovanej potrebnej infraštruktúry na Lešti sa uvedený priestor bude do budúcna ešte intenzívnejšie využívať OS SR. Ďalej pripomenul, že v roku 2020 je naplánované v CV Lešť cvičenie Slovenský Štít s medzinárodnou účasťou. Uvedené stretnutie je dobrou príležitosťou pre nadviazanie spolupráce so starostami a primátormi, ktoré bude využívané práve počas cvičenia. Otázky zo strany hostí boli zamerané hlavne z dôvodu informovanosti svojich občanov v obciach a mestách počas cvičenia, ale aj do budúcna pri využívaní VO Lešť OS SR.

   Po krátkej informácii o cvičeniach OS SR plk.Hríbom aktivita pokračovala oboznámením prítomných o spôsobilostiach CV Lešť, ktoré predniesol zástupca riaditeľa pplk. Guľáš a v závere bolo premietnuté prezentačné video. Plk. Hiadlovský vysvetlil úlohu správy VO voči priestoru a pravidlá vstupov do VO Lešť. Zdôraznil, že z dôvodu intenzívnejšieho využitia Lešte je tento priestor trvalo uzavretý.

   Návšteva pokračovala prehliadkou niektorých výcvikových zariadení, ktoré využívajú nie len OS SR, ale aj špeciálne jednotky MV SR ako aj partneri NATO a jednotky Integrovaného záchranného systému SR. V závere prehliadok bola pripravená dynamická ukážka strelieb z ručných zbraní na rekonštruovanej pechotnej strelnici, ktorú pripravili príslušníci Odboru špeciálneho výcviku.

   Na slávnostnom obede starostovia, starostky a primátorky poďakovali za možnosť uskutočnenia návštevy v Lešti. Vyzdvihli význam prípravy jednotiek OS SR v tomto priestore počas cvičení a vyslovili veľký obdiv pracovníkom CV Lešť pri prijatí repatriovaných občanov SR zo zahraničia v zriadenom Karanténnom stredisku Lešť (Lešť prijala 1042 repatriovaných osôb).

   Na záver stretnutia zástupca riaditeľa pplk.Guľáš zdôraznil význam spolupráce okolitých obcí a miest voči CV Lešť a ubezpečil hostí, že uvedené stretnutia sa budú konať pravidelnejšie a teší sa na ďalšiu spoluprácu.


Stretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu LešťStretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu LešťStretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu LešťStretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu LešťStretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu LešťStretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu LešťStretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu LešťStretnutie starostov a primátorov okolitých obcí a miest Vojenského obvodu Lešť

Autor: PhDr. Peter TISCHLER - CV Lešť , Foto: Mgr. Petronela BODNÁROVÁ – CV Lešť, Ing. Ivan KVASNA - CV Lešť - Dátum: 09.07.2020
Čítanosť: 496
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share